Friday, December 23, 2011

w8. Hải tặc Trung Quốc

801 Cờ Hải Tặc Trung Quốc trong biểu tình Hà Nội
802 Khai triển chủ đề Hải Tặc Trung Quốc
803 Người Việt phẫn uất Trung Quốc 1
804 Trung Quốc đã bắt đầu bị vỡ trận
805 Việt Cộng nịnh bợ Tập Cận Bình 
806 VC bị chửi tắt bếp 6 sao đã nhận lỗi
807 Trung Cộng đã giết triệu dân Tây Tạng
808 Chết bởi rồng đỏ Trung cộng
809 TC chối không bắn tàu cá VN
810 Tội ác của Kissinger làm tan tành VNCH
811 Lửa cháy cho tình yêu nước 
812 Đừng tránh xa chính trị
813 Bằng chứng Trung Cộng cướp đất biển VN
814 Võ Văn Ái điều trần tại Quốc hội Mỹ
815 Nhà Thanh vẫn cai trị Trung Hoa năm 1910
816 Tránh xa Computers Trung Quốc
817 Hội luận Đại Họa Mất Nước 
818 Tập Cận Bình Tổng bí thư CS Trung Quốc
819 Dân Philippines phản đối TC xâm lược 
820 Middlebrook không nhận 60 triệu đô từ TC
821 Tàu Cộng đóng tàu tuần duyên lớn nhất thế giới
822 Việt Nô Tàu Cộng bại ê chề ở Thụy sĩ
823 Lisa P. Chửi tàn sát bè lũ Việt Cộng
824 Tàu Cộng Vi Phạm Luật Biển 1982
825 Hoa Kỳ kết liễu sự mập mờ của Trung quốc 
826 Đá Tư Nghĩa TS thành đảo nhân tạo
827 Người Tàu
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
840  
841  
842  
843  
844  
845  
846  
847  
848  
849  
850  
851  
852  
853  
854  
855  
856  
857  
858  
859  
860  
861  
862  
863  
864  
865  
866  
867  
868  
869  
870  
871  
872  
873  
874  
875  

No comments:

Post a Comment