Friday, March 2, 2012

Nhà Thanh vẫn cai trị Trung Hoa năm 1910

1910 nhà Thanh còn cai trị Trung Hoa  

Trung Hoa bị nhà Thanh cai trị  267 năm (1644-1911). Trung Hoa được độc lập sau cách mạng Tân Hợi 1911. Sau đó Trung Hoa đã xâm chiếm các khu tự trị Hồi, Nội Mông, Tây Tạng, Mãn Châu (1911- 1954).

Hoa Kỳ khi thắng Nhật Bản năm 1945 đã cho phép chính phủ Trung Hoa Dân Quốc chiếm giữ đảo Đài Loan. Đảng Cộng Sản Trung Quốc lãnh đạo bởi Mao Trạch Đông thắng Trung Hoa Dân Quốc khiến Tưởng Giới Thạch phải chạy ra Đài Loan năm 1949. 

Dưới là bản đồ Trung Quốc với các khu tự trị màu vàng. In bằng tiếng Việt nên dễ dàng truy cứu.

Muốn xem hình bự, click chuột trái ngay bản đồ


No comments:

Post a Comment