Wednesday, October 28, 2015

HO tìm con trên đất Mỹ

HO tìm con trên đất M

Truyện đọc:  Những Con Cào Cào Xanh  

Tác giả: Dương Thịnh  

Sunday, October 18, 2015

Chạy đằng trời

Chạy đằng trời

Trích từ N Đ Tựu's email

Mỗi khi có đông người tụ tập thì những máy chụp hình công xuất cực đại 2100 mega pixels sẽ xử dụng để nhận diện bất cứ ai khi cần.

Vào link dưới đây rồi kích chuột phóng đại thêm vài lần vào tấm hình 700 ngàn người Gia Nã Đại sẽ thấy rõ ràng từng người.