Saturday, December 19, 2015

Một Cơn Gió Bụi


Một Cơn Gió Bụi

20 Dec 2015
Hà Xuân Thụ

Hồi ký lịch sử Một Cơn Gió Bụi của Trần Trọng Kim, vị Thủ Tướng Việt Nam đầu tiên dưới thời vua Bảo Đại đã vạch rõ những tàn ác ô cùng của Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản đã lừa dối dân chúng, giết hại nhiều người ái quốc tranh đấu cho nước VN độc lập.

Hồi ký vạch rõ những bỉ ổi lừa lọc của Pháp không bao giở muốn trả lại tự do độc lập cho Việt Nam sau khi Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện, Pháp trở lại chia ViêtNam làm hai: miền Nam bị bảo hộ còn miền Bắc Pháp buộc Việt Cộng trao nộp vũ khí để mong lập chính phủ liên hiệp.

Thật đáng tiếc các học giả bấy giờ chưa hiểu biết đích thực được giá trị vô cùng quốc gia tự do độc lập của cụ Trần Trọng Kim để cùng nhau phổ biến rộng rãi đến quần chúng.

Hồi ký Một Cơn Gió Bụi của cụ Trần Trọng Kim giờ phổ thành truyện đọc 3 tập để nghe biết về lịch sử Việt Nam thật giá tr:
Nghe tiếp:

Một Cơn Gió Bụi #2 - Hồi Ký của Trần Trọng Kim 
Một Cơn Gió Bụi #3 - Hồi Ký của Trần Trọng Kim 

Thursday, December 10, 2015

Dù xây chín bậc phù đồ

Dù xây chín bậc phù đồ

10 Dec 2015

Chúng ta càng già càng trở nên lạnh lùng và thản nhiên với những đau khổ cực cùng của dân chúng Việt Nam.

Trong dịp viếng thăm cộng đồng công giáo VN ở San Jose vào cuối tháng Năm 2015, LM Nguyễn Văn Khải đã hết lời ca tụng câu nói công đức giúp người còn giá trị hơn công đức tu thành Phật:

Dù xây chín bậc phù đồ
Không bằng làm phước cứu cho một người

Blog của tôi rất hoan nghênh những lời cổ động giúp người Việt Nam của LM Khải nên đã đăng nhiều bài viết như thế. Điển  hình là một đoạn hay nhớ đời của Démosthène  trích trong  bài viết: Ngậm sỏi để tập hùng biện

Một dân tộc thờ ơ với chính trị, ông nói, là con mồi ngon của tham vọng đế quốc. Một người không biết bảo vệ của cải của mình thì không xứng đáng được giữ của trong tay.

Và xem video LM Nguyễn Văn Khải tại: