Monday, September 21, 2015

Nửa đêm ngoài phố - Thanh Thúy

Nửa đêm ngoài phố - Thanh Thúy


Thân gửi đến quí bạn một hoà âm cũ đặc sắc khi nghe Thanh Thúy hát nửa đêm ngoài phố.