Saturday, October 29, 2011

Ba triệu đồng một ông Tổng Thống

LTS:  Xin cám ơn các bằng hữu đã gửi bài viết dưới đây để giải thích câu :Tất cả tướng lãnh trong cái gọi là hội đồng quân nhân cách mạng của cái gọi là cách mạng tháng mười một đều ăn ca-ca từ trên xuống dưới như ông, chỉ khác là kẻ ăn nhiều, người ăn ít thôi. Nếu không tin thì cứ đọc Việt Nam Nhân Chứng của ông Trần Văn Đôn để kiểm chứngMuà này năm xưa

Ba triệu đồng một ông Tổng Thống

Người chuyển bài : Kim Phạm
 
Trích"Cái chết ca Tng Thng Ngô Đình Dim và nn Đ Nht Vit Nam Cng Hòa" Vit Nam Chính S- Nguyn Văn Chc-                              

Như đã trình bày ở chương 6 về cuộc đảo chánh, ngày 30/10/1963 tức là hai ngày trước khi cuộc đảo chánh bùng nổ, đại sứ Lodge đã gửi về tòa Bạch Ốc một công điện gồm 13 điểm. Điểm 11, đại sứ Lodge đề cập đến lời yêu cầu của các tướng đảo chánh muốn có một số tiền để “mua chuộc phe chống đối”.

Theo các tài liệu còn lưu trữ tại thư viện quốc hội Mỹ, thì hôm đảo chánh Lucien Conein đã đến bộ Tổng tham mưu trao một gói bạc ba triệu bạc VN ($3,000,000 đồng) cho tướng Trần văn Đôn, gọi là để “mua chuộc phe chống đối nếu cần”.

Trong quyển VNMLQHT, ông Đỗ Mậu cũng viết: “Conein bèn mặc quân phục mang theo một khẩu 375 Magnum và một gói tiền độ 3 triệu đồng bạc rồi đến bộ Tổng tham mưu”. Nhưng ông ĐM không biết rõ mục đích và số phận của số tiền đó. Vì vậy, ông viết tiếp: “cũng cần nói rõ rằng số tiền ba triệu đồng VN do Conein mang đến đã không được một tướng lãnh nào hay biết trừ tướng Đôn. Tướng Đôn không bao giờ trình bày cho hội đồng tướng lãnh biết có nhận số tiền đó của Conein hay không, và nếu có thì đã xử dụng vào việc gì”. (trang 816).

Trong quyển Việt Nam Nhân Chứng, tứơng Đôn nhìn nhận có đươc Conein trao cho số bạc ba triệu, và ông đã “tặng cho các bạn”, chứ không bỏ vào túi. Ông viết: “Đúng 1:30 trưa, ông Conein vào có mang theo một máy truyền tin đặc biệt để liên lạc vơi đại sứ Mỹ và một bao tiền ba triệu bạc VN. Đảo chánh vừa thành công, trong không khí rộn ràng đó, tôi có tặng cho các bạn một số tiền ủy lạo binh sĩ đơn vị mà không đòi làm biên nhận đầy đủ. Đến năm 1971, tôi ra lệnh cho thiếu tá Đặng văn Hoa tìm lục lai các biên nhận về việc ghi số tiền ba triệu bạc của Conein, thì th/tá Đặng văn Hoa làm tờ trình và một số các biên nhận. Tôi xin đính kèm theo đây để chứng minh. Tôi không tổ chức đảo chánh để kiếm số bạc như vậỵ Vì lúc đó mấy triệu bạc VN đối với tôi không phải là số tiền mà tôi khao khát” (VN Nhân Chứng, TVD, trang 211).

Viết như vậy, tướng Đôn đã muốn thanh minh cho sự trong sạch của ông. Nhưng ông đã làm một công việc thừa thãị Bởi lẽ: không ai kết tội tướng Đôn nhận tiền của Mỹ để bỏ vào túi riêng. Người ta kết tội các tướng đảo chánh đã làm nhơ nhuốc cuộc đảo chánh, và làm nhơ nhuốc Quân Lực VNCH. Người ta kết tội các tướng lãnh đã xử sự như những tay sai của Mỹ, trong vụ lật đổ ông Diệm năm 1963.

Chúng ta hãy đọc kỹ phiếu đệ trình của th/tá Hoa, được tướng Đôn công bố và đính kèm trong phần phụ lục của quyển VN Nhân Chứng của ông, để có một ý niệm.

Phiếu đệ trình,

Ngày 14 tháng 8 năm 1971

Trích yếu: Về số bạc ba triệu đồng của ông Conein cho mượn để thù lao các đơn vị trong ngày Cách mạng 1/11/63.

Kính thưa trung tướng,

Số bạc 3 triệu đồng của ông Conein cho mượn thì đã được trung tướng chỉ thị cấp cho những người sau đây:

Ngày 1/11/63, T/T/TMT Trần thiện Khiêm nhận ………………………..500,000 $
(do đạI tá Đặng văn Quang làm biên nhận)

Ngày 1/11/63, T/T Tôn Thất Đính tư lệnh quân đoàn 3 nhận ……………500,000 $
(do đại úy Phạm viết Hùng nhận)

Ngày 10/11/63, TT Tôn thất Đính có nhân thêm …………………………100,000 $

Ngày 4/11/63, tặng sư đoàn 5 …………………………………………….50,000 $
(do đại tá Nguyễn văn Thiệu nhận)

Ngày 5/11/63, tặng liên đoàn thủy quân lục chiến của đại tá Lê nguyên Khang ..100,00$ (do đại úy Quế nhận)

Ngày 5/11/63, đại tá Trần ngọc Huyến thị trưởng Đàlạt nhận……………100,000 $

Ngày 9/11/63, thiếu tá Phan hòa Hiệp trường thiết giáp nhận ……………100,000$

Ngày 19/11/63, đại úy Đào ngọc Diệp câu lạc bộ tổng tham mưu nhận…100,000$

Tổng cộng…………………………………………………………………1 ,550,000$
Tất cả số tiền 1,550,000 $ trên đây đều có biên nhận (đính kèm).

Như vậy còn lại 1,450,000 $, trung tướng cũng tặng cho anh em nhưng không có chữ ký biên nhận.

Nếu tôI nhớ không lầm thì trung tướng đã tặng cho các ông sau đây:

Trung tướng Dương văn Minh
Trung tướng Lê văn Kim
Trung tướng Tôn thất Đính
Thiếu tướng Nguyễn hữu Có
Thiếu tướng Trần ngọc Tám
Trung tướng Nguyễn Khánh
Trung tướng Nguyễn cao Trí

Ngày 14 tháng 8 năm 1971

Ký tên
Hoa

Đọc phiếu trình trên đây, người ta thấy rõ số tiền ba triệu đã được tuớng Đôn chia ra làm haị Một nửa “tặng” cho các đơn vị đảo chánh gọi là tiền ủy lạọ Một nữa “tặng” cho các bạn !
Trong những ngườI nhận tiền “ủy lạo”, tướng Trần thiện Khiêm, tham mưu trưởng QLVNCH, nhận 500,000$.

Tướng Tôn thất Đính, tư lệnh quân đoàn 3 kiêm tổng trấn Saigon-Gia Định, nhận 600,000$.

Số còn lại chia cho sư đoàn 5, liên đoàn thủy quân lục chiến, trường thiết giáp, câu lạc bộ tổng tham mưu và đại tá thị trưởng Dalat, Trần ngoc Huyến.
Trong những người được “tặng” tiền, có các tướng Dương văn Minh, Lê văn Kim, Tôn Thất Đính, Nguyễn hữu Có, Trần văn Tám, Nguyễn Khánh, Đỗ cao Trí

(riêng tướng Dương văn Minh còn được hưởng số bạc 6 ngàn Mỹ kim lấy được trong chiếc cặp của TT Diệm).

Nói tóm lại: tất cả tướng tá có quân hoặc có công tham dự và cuộc đảo chánh, đều được “ủy lạo” hoặc “tặng tiền”. Nói cách khác: cuộc đảo chánh năm 1963 đã được ủy lạo và tưởng thưởng (tặng).

Và đây là điều quan trọng: cuộc đảo chánh năm 1963 đã được ủy lạo và tưởng thưởng bằng tiền của CIA, do đích thân CIA đưa đến.

Vấn dề đặt ra: các tướng đảo chánh đã xin tiền, hay chính người Mỹ đã tự động đem đến?

Theo như công điện ngày 30/10/63 của của đ/s Lodge gửi cho cố vấn an ninh tòa Bạch Ốc thì các tướng đảo chánh đã “yêu cầu” được có một số tiền để dùng vào việc mua chuộc phe chống đối, nếu cần. Điểm 11 của công điện viết như sau: “As to requests from the Generals, they may well have need of funds at the last movnent with which to buy off potential opposition”. Tạm hiểu như sau: Theo lời yêu cầu của các tướng lãnh, họ có thể cần một số tiền vào phút chót để mua chuộc (những kẻ) chống đối có thể xuất hiện.

Tức là: các tướng lãnh đảo chánh đã xin tiền. Và xin tiền với danh nghĩa để mua chuộc phe chống đối (các sĩ quan còn trung thành với ông Diệm).

Theo những cuốn hồi ký của tướng Đôn (Our Endless War, Les Guerres du Vietnam, và Nhân Chứng VN), thì cuộc đảo chánh năm 1963 là một “vấn đề hoàn toàn nội bộ của VN”. Tướng Đôn đã vô tình hay hữu ý không biết đến nội dung bức công điện của đại sứ Lodge về vấn đề các tướng đảo chánh đã xin tiền. Ông mô tả Lucien Conein như một bà phước tự động đem tiền đến cho các tướng xử du.ng. Trong cả hai trường hợp (các tướng xin tiền, hoặc Conein tự động đem tiền đến), việc cung cấp số bạc ba triệu đã được chính quyền Mỹ sắp đặt và quyết định trước. Rất có thể các tướng đảo chánh đã xin, cũng rất có thể các tướng lãnh đã không xin. Nhưng trong cả hai trường hợp, họ đã ngửa tay ra nhận !

Hành động ngửa tay nhận tiền của các tướng đảo chánh đã làm nhơ nhuốc cuộc đảo chánh. Họ đã làm nhục chính họ, điều đó không quan hê.. Họ đã sỉ nhục Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ..!!

Phiếu đệ trình phát tiền do tướng Đôn công bố có nhiều điều làm cho người ta phải thắc mắc.

1/ Trích yếu của phiếu trình có ghi: “về số bạc ba triệu bạc của ông Conein cho mượn để thù lao các đơn vị trong ngày cách mạng 1/11/63.

Trước hết, số bạc ba triệu đồng (VN) đã do chính quyền Mỹ cung cấp, chứ không phải tiền ông Conein cho mượn. Điều này không cần phải chứng minh, nó đã đi vào lãnh vực hiểu biết công cộng, cũng như đã được các tài liệu của Mỹ xác nhận. Thâm tâm các tướng Đôn, Minh, Đính, Kim Khiêm cũng biết điều đó. Vậy thì, tại sao trong phiếu trình lại ghi là tiền ông Conein cho mượn? Và nếu là tiền ông Conein cho mượn thì các tướng đảo chánh đã trả lại cho ông Conein chưa? Nếu trả rồi, chắc chắn tướng Đôn sẽ thấy có bổn phận phải xuất trình bằng chứng, cũng như ông đã thấy có bổn phận phải xuất trình bằng chứng về sự chi tiêu số bạc.

Thứ đến, phiếu trình ghi rằng số tiền ấy dùng để thù lao các đơn vị trong ngày cách mạng 1/11/63. Thù lao là trả công. Tại sao lại ghi như vậy? Người ta lại nghĩ rằng tướng Đôn đã không đọc kỷ phiếu trình, trước khi công bố.

Những chi tiết nói trên không nên có trong phiếu trình. Dư luận đã từng cười ra nước mắt, nay một lân nữa lại phải cười ra nước mắt, và thương hại cho cái gọi là cuộc cách mạng 1963.

2/ Phiếu trình của thiếu tá Hoa đề ngày 14/8/1971, tức là gần 8 năm sau cuộc đảo chánh. Trong quyển VN Nhân Chứng, tướng Đôn cũng đã viết rõ: năm 1963, ông tặng tiền mà không làm biên nhận, đến năm 1971, ông mới ra lệnh cho thiếu tá Hoa tìm lại các biên nhận và lập phiếu trình.

Câu hỏi được đặt ra: lý do nào đã thúc đẩy tướng Đôn năm 1971 phải cho lập phiếu trình về số bạc đã chi tiêu năm 1963?

Như chúng ta đã biết: năm 1971 là năm bầu cử tổng thống nhiệm kỳ 2. Năm đó, tướng Dương văn Minh ra ứng cử: vấn đề ông Diệm và cuộc đảo chánh 1963 lại được đặt ra trước công luận. Và như trên đã trình bày, ngày 20 và 21 tháng 7 năm đó, hai ông Nguyễn văn Thiệu và Dương văn Minh chửi lộn nhau về cái chết của ông Diệm.

Năm 1971 cũng là năm bầu cử Hạ Nghị viện khóa 2. Ngày bỏ phiếu là 30/8/1971. Tướng Trần văn Đôn ra tranh cử dân biểu tại đơn vị Quảng Ngãị Và ông đắc cử. Những sự việc nói trên có thể trả lời cho câu hỏi: lý do nào đã thúc đẩy tướng Đôn năm 1971 phải cho lập phiếu trình về số bạc ba triệu đã chi tiêu năm 1963,
Tôi muốn nói với các tướng đảo chánh và những kẻ vẫn lớn tiếng ca ngợi biến cố 1963 và cuộc vùng dậy của đại bộ phận dân tộc rằng: hãy có can đảm nhìn vào sự thật.

Biến cố ngày 1/11/1963 chỉ là một cuộc tạo phản do ngoại bang chủ mưu và nhằm phục vụ quyền lợi của ngoại bang. Cuộc tạo phản ấy đã được thi hành bởi những tay sai bản xứ. Những kẻ này đã ngửa tay nhận tiền của ngoại bang. Và: đảo chánh xong rồi, họ đã chia nhau số tiền ấy, mặc dù chẳng được bao nhiêu.

Thật là nhục ! Nhục cho những tướng lãnh đảo chánh. Nhục cho cuộc đảo chánh. Và nhục lây cho cả Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà. (Việt Nam Chính Sử, Nguyễn Văn Chức, trang 86-95)

Aladin Nguyen

Thursday, October 27, 2011

Bài viết: " Bọn ăn Ca Ca "

LTS: Để trả lời vài bạn v/v Tôn Thất Đính ăn ca ca.  Tôi trích đăng toàn bộ bài viết, không thêm hoặc bớt một chữ nào của vị tác giả này. Bài viết đăng trên Internet đã lâu và không nhớ link truy cập.

Bọn ăn Ca Ca

 Trước hết tôi xin thưa là ca-ca ở đây không phải là chữ Hán kha-kha có nghĩa là đại ca. Ca-ca ở trong câu chuyện này là từ ngữ mà trẻ con Pháp thường dùng để chỉ chất phế thải của bộ máy tiêu hóa qua ngả hậu môn, tức là phấn hay nôm na là cứt đó. Từ ngữ ca-ca được thông dụng trong tiếng Việt kể từ thời pháp thuộc vì nghe ít tục tĩu hơn. Năm 1973, cựu tướng Tôn Thất Đính đã tâm sự với một thân hữu như sau :

" . . . Thôi nói làm gì về các ngày ấy nữa (ngày đảo chính 1-11-1963) . . . Tụi nó (bọn phiêu lưu quốc tế) đã cho mõa ăn ca-ca rồi! (Tiếng Thẳng số 4, trang 20).

 Người ta ăn cơm chứ không ai ăn ca-ca.  Ca-ca hôi thối lắm, chỉ có các chú cẩu mới hẩu xực thôi. Khi người ta mắng nhiếc ai là đồ ăn ca-ca hay đồ ăn cỏ, thì có nghĩa là kẻ đó đã mất lý trí, mất tri giác nên không phân biệt được sự việc phải trái, hay dở, không nhận ra được mùi vị thơm thúi, ngon dở nữa như kẻ ăn ca-ca mà cứ tỉnh bơ như ăn cơm vậy.

Chẳng thế mà khi nghe Việt Cộng loan tin đã giải phóng Miền Nam, đồng bào Miền Bắc đã vô cùng thất vọng bởi vì trước đó họ cứ trông ngóng Miền Nam ra giải phóng họ thoát ách Cộng sản. Họ đã kêu trời như bộng, dậm chân dậm cẳng mà than rằng: ''Tụi Miền Nam ăn c.. hay sao mà lại để thằng nghèo khổ đi giải phóng thằng giàu có, để Cộng sản giải phóng Quốc gia, để đứa độc tài giải phóng đứa tự do. ''

Tôi nghe là ông Tôn Thất Đính không có ăn ca-ca đâu, mà chỉ có ý nói một cách bóng bẩy theo kiểu lính tẩy hay người bình dân là ông ta đã khờ khạo, thiển cận nên bị người ta xúi giục, phỉnh gạt làm những điều xuẩn động mà cứ tưởng là khôn ngoan đến nói thân bại danh liệt.

Nhưng ai đã cho ông Tôn Thất Đính ăn ca-ca? Tụi nó, bọn phiêu lưu quốc tế là ai?

Vào những năm cuối thập niên 50 và đầu thập niên 60, ngoại bang nào đã trắng trợn xen vào nội bộ của Việt Nam và âm mưu lật đồ chính quyền Ngô- Đình Diệm nếu không phải là Hoa Kỳ? Vậy tụi nó, bọn phiêu lưu quốc tế mà ông Tôn Thất Đính đề cập đến là giới chức Hoa Kỳ từ Toà Bạch Ốc ở Hoa Thịnh Đốn đến Tòa Đại-sứ tại Sài-gòn chứ còn ai vào đấy nữa.

Người Mỹ cũng ghê tởm ca-ca lắm nên họ không bốc ca-ca mà đút vào miệng cho kẻ khác ăn đâu. Vậy tôi nghĩ ca-ca đây là đồng đô-la đó. Người Mỹ nhét đô-la vào miệng thiên hạ, khiến thiên hạ mờ mắt, mất trí rồi làm càn làm bậy theo lời điều khiển của họ.

Ông Tôn Thất Đính ơi? Có một điều an ủi cho ông là không phải chỉ một mình ông ăn ca-ca đâu. Tất cả tướng lãnh trong cái gọi là hội đồng quân nhân cách mạng của cái gọi là cách mạng tháng mười một đều ăn ca-ca từ trên xuống dưới như ông, chỉ khác là kẻ ăn nhiều, người ăn ít thôi. Nếu không tin thì cứ đọc Việt Nam Nhân Chứng của ông Trần Văn Đôn để kiểm chứng.
Ca-ca Mỹ độc lắm, ăn vào thì sinh bịnh. Và bị bịnh nặng hay nhẹ là tùy theo ăn nhiều hay ăn ít. Tiêu biểu cho nhóm ăn nhiều ca-ca và bị bịnh nặng có ông Dương Văn Minh, cựu Đại-tướng, cựu Tổng- thống ba ngày.

Ông D V Minh ăn nhiều đầy bụng nên bị câm miệng và lãng trí. Từ ngày qua Pháp đến giờ ông không hề tuyên bố gì cả và cũng không viết hồi ký để khoe thành tích thảm sát hại ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu, thành tích khai tử hai nền Cộng-hòa, thành tích nâng bi dâng trọn Miền Nam cho Việt Cộng.

Nhà luật học Vũ Văn Mẫu, cựu Thủ-tướng ba ngày, người đã có vinh dự được cố Tổng-thống Ngô Đình Diệm xưng hô là Ngài Ngoại-trưởng, cũng lây chứng bệnh của ông Dương Văn Minh nên đã thủ khẩu như bình và không huênh hoang đề cao thành tích cạo trọc đầu để trợ lực cho sư Trí Quang và nhóm Phật Giáo Ấn-Quang xách động quần chúng xuống đường, làm suy yếu chính quyền Miền Nam để Việt Cộng dễ bề thôn tính năm 1975. Dân chúng đang trông ông về Việt Nam để tái diễn trò thí phát cho bà con nhờ.

Tiêu biểu cho nhóm ăn ít ca-ca và bị bịnh nhẹ thì có ông Đỗ Mậu, cựu Phó Thủ-tướng đặc trách Khối Văn hóa, Xã-hội và Lao-động. Ông Đỗ Mậu ăn ít ca-ca nên còn sáng kiến viết hồi ký để tự đề cao mình có chân mệnh sinh vi tướng (tướng lác), tử vi thần (thần trùng) và để chạy tội tày trời là dã lừa thầy phản bạn, mãi quốc cầu vinh.

Học vấn và kiến thức của ông Đỗ Mậu chỉ có một nhúm gói trong lá đa nên ông phải nhờ đến các vị trong cái gọi là "đại bộ phận dân tộc" giúp sức trước tác.

Mặc dầu có một lực lượng hùng hậu như thế, hai tác phẩm của ông Đỗ Mậu vẫn đầy rẫy lầm lẫn, mâu thuẫn, khiến ý dưới chưởi rủa ý trên, trang sau tố giác trang trước.

Tệ hại hơn nữa là ông Đỗ Mậu còn vô liêm sĩ đến độ quên mình là cựu Thiếu tướng( tuy ông vẫn giữ kỹ và đánh bóng hai sao sáng chói), hạ mình xuống ca tụng không ngượng mồm Hồ Chí Minh (hiện đang bị đồng bọn tố giác nhiều điều vô luân thất đức), Võ Nguyên Giáp v.v. trong Hồi-ký và đề cao không mắc cở ngụy quyền Việt Cộng (hiện đang bóp cổ nặn hầu nhân dân) trong Tâm Thư.

Không riêng gì các tướng lãnh và chính khách ăn ca-ca, mà các nhà tu hành cũng không tránh khỏi bị tụi nó cho ăn ca-ca. Như sư Trí Quang, lãnh tụ của khối Phật-giáo Ấn-quang, bạn thiết và đồng hương của ông Đỗ Mậu, cũng bị á khẩu từ ngày Việt Cộng cưỡng chiếm Miền Nam.

Hơn 20 năm trời Việt Cộng đã áp đặt một nền cai trị khắc nghiệt hơn cả Tần Thủy Hoàng, đã bóc lột dân chúng hơn cả thực dân Tàu và Pháp, đã đàn áp tôn giáo hơn cả Nga Sô và Trung Cộng, thế mà Trí Quang không hề mở lượng từ bi kêu gọi quần chúng Phật tử đình công, bải thị, bải khóa, xuống đường biểu tình đả đảo chính quyền Việt Cộng như ngày xưa ông đã từng xúi giục bá tánh quấy phá chính quyền Miền Nam.

Tôi tin chắc một ngàn phần trăm là sư Trí Quang đã mắc chứng bịnh như ông đại-tướng họ Dương rồi. Tụi nó đã cho thầy ăn ca-ca trong nhiều ngày khi thầy chạy vào trốn trong tòa Đại-sứ Mỹ năm 1963.

Ca-ca của Mỹ nó độc hại như thế mà vẫn có lắm người chạy theo nó. Thật ra nó cũng có hấp lực như ma túy vậy. Chẳng thế mà tụi Việt Cộng răng đen mã tấu, nón cối dép râu, tuy đánh Mỹ, ghét Mỹ, nhưng hết thảy từ Đỗ Mười, Lê Đức Anh đến Võ Văn Kiệt, Lê Văn Bàng đã bao lần lạy lục Mỹ để xin được ăn ca-ca mà Mỹ chưa cho.

Sau ngày Tổng thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu bị thảm sát, tôi ghét cay ghét đắng bọn tướng lãnh phản loạn, nhưng ghét nhất là ông Tôn Thất Đính nỡ lòng vong ân bội nghĩa với ân nhân đã đỡ đầu mình và tin cậy mình. Nếu không có ông ta nhúng tay vào thì sức mấy mà bọn tướng lãnh kia lật đổ được nền Đệ-nhất Cộng-hòa.

Nhưng sau khi nghe ông Tôn Thất Đình thú tội như đã trình bày trên kia thì tôi đâm ra thương hại ông ta. Ít ra ông ta cũng còn một chút can đảm và liêm sĩ để công nhận tội lỗi của mình.

Chỉ một điều ấy thôi, ông ta đã vượt xa hẳn bọn tướng lãnh kia nhiều. Chúng ta hãy tỏ lòng khoan hồng với ông Tôn Thất Đính. Tục ngữ Pháp có câu Péché avoué est à demi pardonné có nghĩa là thú tội thì được xá tội một nửa rồi.

Chú thích:

Lời của ông Nhật-Lệ Nguyễn Hữu Duệ:
"... Tết năm 1963 phái đoàn tướng lãnh và sĩ quan cao cấp đến chúc Tết Tổng Thống, tôi cũng được ở trong đoàn...

Sau khi mọi người ra về, Đại Uý Hoàn, sĩ quan tuỳ viên, vẫy tôi và lấy tay chỉ vào phòng Tổng Thống. Tôi ghé xem thấy Trung Tướng Lễ, Thiếu Tướng Đính, Đại tá Mậu, Trung tá Hùng và Thiếu tá Xích (tỉnh trưởng Gia Định) quỳ một dọc trước bàn của ông Diệm để nhân danh là "con cháu trong nhà" chúc tết riêng một lần nữa. ...."

Ngày đảo chánh thì các ông Lễ, Đính, Mậu là những người đầu não trong BTM đảo chánh và chính ông Lễ đã xúi Ông Dương Văn Minh là nhổ cỏ phải nhổ cả rễ .

Nếu TT Diệm nghe lời cấp dưới cho đại đội thiết vận xa, đến vây BTTM rồi đem đám tuớng lãnh bội phản về Dinh Gia Long hỏi tội, thì chắc cụ Diệm phải chưng hửng "Ủa! Lễ, Đính, Mậu! có cả ba đứa bay nữa sao" giống như ngày xưa Julius Caesar đau đớn thấy chính Brutus (người ông tin tưởng nhất) cầm giao đâm mình và thốt lên "Brutus! Có cả con nữa sao" .

20 thế kỷ sau, xa hàng vạn dặm, cũng tái diễn "nghĩa tử sát hại nghĩa phụ" nhưng khác một cái là Lễ-Đính-Mậu lại bị bệnh vì ăn phải "ca-ca".

Wednesday, October 26, 2011

Ai sát hại HQ Đại tá Hồ Tấn Quyền

Trước đây rất lâu Trung Tướng Tôn Thất Đính tuyên bố bọn Mỹ đã cho chúng tôi ăn ca ca (phân) ..... khi các tướng lãnh VNCH đã toa rập thi hành lệnh đảo chánh của Hoa Kỳ dẫn đến việc thảm sát Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

Lỗi lầm càng to lớn khi Dương Văn Minh quyết định giết cả Đại Tá Tư Lệnh Hải Quân VNCH Hồ Tấn Quyền. Bà quả phụ HTQ nức nở và nhớ mãi gương mặt đầy căm hờn của người chồng chết oan với máu hận thù trong mồm ồng ộc chẩy ra không ngớt.....

Bà rất oán hận các tướng lãnh đã giết oan chồng bà lại còn cướp trọn hơn 10 ngàn đồng trong Saving Account của gia đình để tại Tín Nghĩa Ngân Hàng, để mặc bà trắng tay với bảy (7) con dại. Xem bài phỏng vấn bà quả phụ Hồ Tấn Quyền dưới đây:Monday, October 24, 2011

Medicare 2012 Tiếng Việt


Medicare 2012                           Hà Ngọc Cư

Ðây là tài liệu chính thức của chính phủ Mỹ. Tài liệu 150 trang này gồm nhiều chi tiết phức tạp. Chúng tôi sẽ cố gắng thu gọn và chỉ trích dịch những đoạn có liên quan đến đại đa số người Việt để độc giả dễ theo dõi. Nhưng xin giữ tài liệu này để tham khảo.

Chúng tôi cũng sẽ không chuyển ngữ các danh từ chuyên môn về y khoa hoặc các từ Anh ngữ quá thông dụng như “plan,” “deductible,” “co-payment,” “premium”... vì để nguyên Anh ngữ lại dễ hiểu hơn. Chúng tôi cũng không theo thứ tự của tài liệu mà sắp xếp sao cho độc giả dễ theo dõi.

Ðể có thể tìm kiếm nhanh chóng các thông tin cho mỗi nhu cầu ta nên dùng một mẩu giấy nhỏ đánh dấu từng danh mục của cuốn “Medicare and You-2012.”

Medicare 2012 có một số thay đổi về quyền lợi, kể cả một số dịch vụ miễn phí, đáng kể nhất là dịch vụ “Yearly Wellness” trong khuôn khổ “preventive services” (y tế phòng ngừa), cho phép ta khám bệnh, chủng ngừa, thử nghiệm, tham vấn... miễn phí.

Ðể tiện dụng xin copy trang “Preventive Services Checklist” (trang 3) và mang theo khi đi chích ngừa hoặc khám bện đến bác sĩ cố vấn, giúp ta “phòng bệnh hơn chữa bệnh.”

Thời hạn ghi danh, thay đổi “plan” cho năm 2012 cũng dời lên sớm hơn như sau:
Bắt đầu từ 15 tháng 10 năm 2011 và chấm dứt ngày 7 tháng 12 năm 2011, để được Medicare bắt đầu chi trả từ ngày 1 tháng 1 năm 2012. Muốn thay đổi “plan” cũng phải quyết định trong thời gian này.

Medicare là gì?

Medicare là bảo hiểm y tế của chính phủ dành cho:
* Người từ 65 tuổi trở lên.
* Người ít tuổi hơn nếu bị khuyết tật.
* Người mang bệnh thận phải lọc máu thường trực hoặc đã thay thận (End-Stage Renal Disease).

Khi nào ghi danh

Thời hạn dành cho những người ghi danh Medicare Part B lần đầu tiên là 7 tháng kể cả tháng bạn tới 65 tuổi và chấm dứt 3 tháng sau khi bạn 65 tuổi.

Bạn phải ghi danh 3 tháng trước khi tới 65 tuổi để khỏi thiệt thòi. Nếu bạn KHÔNG sinh vào ngày mồng Một của tháng sinh của mình thì Medicare của bạn sẽ có hiệu lực kể từ ngày mồng một của tháng sinh của bạn.

Thí dụ ngày sinh nhật thứ 65 của bạn là 20 tháng 7, 2012 và bạn ghi danh vào tháng 4, hoặc tháng 5 hay tháng 6 thì Medicare của bạn có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, 2012.

Nếu bạn sinh vào ngày mồng Một của tháng sinh thì Medicare có hiệu lực từ ngày mồng một của tháng trước tháng sinh của bạn. Trong thí dụ trên thay vì sinh vào ngày 20 mà bạn sinh vào ngày 1 tháng 7 thì Medicare của bạn có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6, 2012.

Nếu bạn ghi danh vào tháng bạn 65 tuổi hay 3 tháng sau khi bạn 65 tuổi thì Part B của bạn sẽ bị chậm trễ như dưới đây nếu bạn 65 tuổi vào tháng 7 mà bạn ghi danh vào tháng 7 thì Part B có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8

Tháng 8........ ngày 1 tháng 10
Tháng 9........ ngày 1 tháng 12
Tháng 10...... ngày 1 tháng 1

Nếu bạn không ghi danh Part A và Part B (mà bạn phải trả premium tức lệ phí hàng tháng cho part B) khi bạn đủ điều kiện thì bạn có thể ghi danh trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 tới ngày 31 tháng 3 mỗi năm và Medicare của bạn sẽ hiệu lực ngày 1 tháng 7.

Bạn có thể phải trả một premium cao hơn - có khi tới 10%. Nhưng nếu:
- Bạn hay người phối ngẫu còn làm việc và được bảo hiểm bởi nơi làm việc thì có thể ghi danh bất kỳ lúc nào.
- Hoặc ghi danh trong vòng 8 tháng sau khi mất việc hoặc bảo hiểm chấm dứt, tính theo lúc sự việc nào nào tới trước.

Medicare gồm 3 phần. Dưới đây là những nét chính về Medicare. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết ở phần sau.

Part A (Hospital)

Part B:

Chi trả chi phí cho các nhu cầu y tế như khám bệnh và thử nghiệm (test), săn sóc người bệnh ngoại chẩn (outpatient), săn sóc cho người bệnh tại gia (home health care), dụng cụ y khoa dài hạn và một số dịch vụ y tế khác.

Part B cũng chi trả y tế phòng ngừa. Xem các chi tiết ở các trang 37-53. Dịch vụ nào thuộc loại y tế phòng ngừa thì có in hình trái táo ở bên cạnh (nghĩa là được Part B trả hết).

Xin ghi nhớ kể từ ngày 1 tháng 1, 2011 bạn không phải trả Một Xu cho các dịch vụ y tế phòng ngừa khi bạn đi bác sĩ (nhận Medicare) ngoài tiền co-payment trả cho tiền khám bệnh (chứ không phải phí tổn về y tế phòng ngừa).

Part D (Prescription Drug)


Là bảo hiểm thuốc theo toa bác sĩ được điều hành bởi các hãng bảo hiểm tư nhân được Medicare chấp thuận. Part D trả giúp ta một phần tiền thuốc theo toa và có khả năng giúp ta chống lại tiền thuốc leo thang trong tương lai.

So sánh giữa Original Medicare và Medicare Advantage

- Original Original do chính phủ Liên Bang quản trị và điều hành.
- Medicare Advantage do hãng bảo hiểm tư (chính phủ chấp thuận) điều hành.

Sau khi đã có Medicare Part A và Part B, mà ta không chọn hãng bảo hiểm tư nhân nào thì đương nhiên ta đã ở trong Original Medicare nhưng vì Original Medicare không có Part D nên để có Medicare Part D thì ta phải chọn một hãng bảo hiểm tư.

Vì Medicare chỉ trả tối đa 80% y phí. Nếu không muốn trả 20% còn lại thì bạn phải mua thêm một bảo hiểm phụ (Medicare Supplement Insurance còn gọi là Medigap) từ một hãng bảo hiểm tư nhân (dĩ nhiên tốn thêm tiền lệ phí hàng tháng) để hãng bảo hiểm này trả 20% còn lại cho mình.

Nếu bạn chọn Medicare Advantage (như HMO hay PPO) nghĩa là bạn sử dụng Medicare qua một hãng bảo hiểm tư nhân thì hãng bảo hiểm đó sẽ cung cấp Part A, Part B và nhiều hãng còn bao thầu luôn Part D.

Nếu hãng này không cung cấp Part D thi bạn phải chọn một hãng bảo hiểm khác lo Part D cho mình.

- Part A hoàn toàn miễn phí nghĩa là không phải đóng premium (trừ vài trường hơp).

- Tiền premium hàng tháng cho Part B của năm 2011 là $96.40 (chưa có thông tin chính thức về premium của năm 2012, nhưng hầu như giữ nguyên).

Người có Part B lần đầu tiên kể từ ngày 1 tháng 1, 2010 hoặc trễ hơn phải trả premium cho Part B là $110.50 (chưa có cho năm 2012). Người có lợi tức từ $85.000 trở lên (cá nhân) hoặc $170.00 (hai vợ chồng) sẽ phải đóng premium cao hơn.

- Home Health Care: bạn không phải trả đồng nào cho Home Health Care Service. Nhưng phải trả 20% cho các dụng cụ y khoa sử dụng lâu dài.

- Hospice Care: Bạn không phải trả dịch vụ Hospice Care. Nhưng phả trả copayment $5 cho mỗi toa thuốc giảm đau. Medicare KHÔNG TRẢ TIỀN ĂN Ở nếu sử dụng hospice care tại nhà hoặc nơi khác ngoài trung tâm hospice (như viện dưỡng lão chẳng hạn)

- Bệnh viện phí:

Bạn trả $1.100 tiền deductible (năm 2011) nhưng sau đó không phải trả Coinsurance trong thời gian từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 60, tức 60 ngày đầu tiên ở bệnh viện.

Bạn trả $275 mỗi ngày cho thời kỳ thứ 2 từ ngày 61 đến ngày thứ 90 ở bệnh viện.

Bạn trả $550 cho mỗi ngày của thời kỳ thứ 3 tức “lifetime reserve day” nếu ở bệnh viện trên 90 ngày. Lifetime reserve day chỉ có 60 ngày.

Sau thời kỳ 60 ngày của “lifetime reserve day” bạn phải trả 100%.

Skilled Nursing Facilitiy: Bạn không phải trả đồng nào cho 20 ngày của thời kỳ “benefit period.”

Bạn phải trả $137.50 cho mỗi ngày kể từ ngày thứ 21 đến ngày thứ 100. Sau ngày thứ 100 bạn phải trả 100%.

Part B :

Năm 2011 bạn phải trả $155 deductible trước (của mỗi năm, deductible của năm 2012 chưa công bố) sau đó Medicare mới chi trả các dịch vụ được Part B bao cấp.

Clinical Laboratory Services (Thử nghiệm tại phòng Lab ở bệnh viện): Không phải trả đồng nào nếu các thử nghiệm đó được Medicare chấp thuận.

Home Health Services (Săn sóc cho bệnh nhân tại nhà): Không phải trả đồng nào. Nhưng phải trả 20% cho các dụng cụ y khoa dùng lâu dài.

Medical and other Services (khám bác sĩ và các dịch vụ y tế khác). Phải trả 20% tiền bác sĩ, (kể cả tiền bác sĩ tại bệnh viện, ngoại chẩn (outpatient), vật lý trị liệu (số lần khám bị giới hạn) và dụng cụ y khoa dùng lâu dài

Outpatient Hospital Services (Dịch vụ ngoại chẩn): Phải trả coinsurance (cho tiền bác sĩ) hoặc copayment cho các dịch vụ ở ngoài bệnh viện.

Những thuận lợi của original medicare

Sau khi đã trả xong deductible thì Medicare trả 80% cho mình, mình chỉ trả 20% còn lại (tức coinsurance hay copayment). Không có giới hạn hàng năm cho số tiền túi mình phải bỏ ra nghĩa là mình không phải lo việc Medicare sẽ ngưng trả (vì Medicare đã phải trả nhiều quá).

Cũng không phải điền các “Medicare Claim” vì luật pháp ấn định các nơi cung cấp dịch vụ y tế như bác sĩ, bệnh viện... phải lo phần việc đó.
- Lưu ý: Nếu bạn đi một bác sĩ không qua hệ thống Medicare (nghĩa là họ không nhận bảo hiểm Medicare) thì Medicare sẽ không trả bất cứ chi phí nào.

Trong trường hợp này họ sẽ yêu cầu bạn ký một Private Contract (Hợp Ðồng Tư), nếu bạn ký hợp đồng này là coi như tình nguyện tự trả chi phí.

Medigap (Medicare Supplement Insurance)

Vì Original Medicare chỉ trả 80% cho các dịch vụ y tế. Nhiều hãng bảo hiểm tư nhân sẽ giúp ta trả phần sai biệt (gap) 20% mà Original Medicare không trả.

Medigap của nhiều hãng còn trả những cái mà Original Medicare không chi trả như copayment, coinsurance và deductible; có nhiều plan của Medigap còn trả cả y phí khi ra nước ngoài.

Dĩ nhiên để được trả các khoản này thì bạn trả premium cao hơn. Xin nhớ Original Medicare là bảo hiểm chính (primary) nên sau khi Original Medicare trả xong phần của nó thì Medigap mới nhẩy vào trả phần của họ.

Tất cả các hãng bảo hiểm bán Medigap cho khách hàng đều phải tuân thủ luật lệ của liên bang và tiểu bang và phải nói rõ với khách hàng đó là “Medicare Supplement Insurance” (để tránh lẫn lộn với các loại bảo hiểm khác) và chỉ được bán “plan” (chương trình) tiêu chuẩn (standardized policy).

Luật lệ cũng ấn định các quyền lợi căn bản mà mọi hãng bảo hiểm phải cung cấp cho khách hàng. Nhiều hãng bảo hiểm còn cung cấp thêm một số quyền lợi khác để khách hàng lựa chọn theo nhu cầu của họ.

Riêng các tiểu bang Massachusetts, MinnesotaWisconsin các hợp đồng Medigap được tiêu chuẩn khác với các tiểu bang khác.

Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2010, các plan của Medigap sẽ được thay đổi như sau:

- Thêm hai “plan” mới: Plan M và N

- Bỏ các “plan” E, H, I và J nhưng nếu đã mua các “plan” này trước ngày 1 tháng 6 năm 2010 thì vẫn có thể giữ các “plan” này.

Các hãng bảo hiểm có thể tính tiền premium khác nhau mặc dầu các quyền lợi cung cấp cho khách hàng hoàn toàn giống nhau. Do đó khi chọn một hãng bảo hiểm ta phải so sánh:

- Tiền premium

- Các “plan” của mỗi hãng bảo hiểm. Thí dụ plan A của hãng này với plan A của hãng khác.

- Lựa plan nào thích hợp với nhu cầu và túi tiền của mình. Vì mỗi plan cung cấp lợi ích khác nhau và dĩ nhiên càng nhiều lợi ích thì tiền premium càng cao. Bạn hãy chọn plan nào đáp ứng đủ các nhu cầu của mình mà không phải trả premium nhiều.

Ðể được mua Medigap bạn phải có cả Part A và Part B của Medicare. Hai vợ chồng không thể dùng chung một Medigap mà mỗi người phải mua riêng. Tiền premium có thể tăng theo số tuổi.

Thời gian tốt nhất để ghi danh Medigap là giai đoạn 6 tháng kể từ ngày mồng 1 của tháng sinh của mình khi đủ 65 tuổi tức lúc mình ghi danh Part B. Nếu ghi danh trễ hơn thì có thể phải trả premium cao hơn.

Thí dụ: Nếu bạn 65 tuổi vào tháng 6 và ghi danh Part B vào tháng 6 thì thời gian tốt nhất để mua Medigap là khoảng thời gian từ tháng 6 tới tháng 11.

Nếu bạn ở chương trình Medicare Advantage thì không cần và không được mua Medigap. Vả lại các hãng bảo hiểm không được phép bán Medigap cho những người đã có Medicare Advantage.

Medicare Advantage (Medicare Part C)

Medicare Advantage (như HMO hay PPO) còn được gọi là Medicare Part C hay “MA Plans” là Medicare do các hãng bảo hiểm tư nhân “ thầu” lại của liên bang. Nghĩa là họ điều hành Medicare thay liên bang mặc dầu vẫn phải chịu sự quản lý của liên bang.

Nếu bạn ở trong Medicare Advantage (từ đây xin gọi tắt là MA) thì hãng bảo hiểm bán MA cho bạn buộc phải cung cấp tất các quyền lợi của Part A và Part B. Mọi MA của các hãng bảo hiểm phải chi trả y khoa cấp cứu và khẩn cấp (emergency and urgent care) cho mình.

MA cũng phải cung cấp tất cả những gì Original Medicare cung cấp ngoại trừ “hospice care.” Vì Original Medicare sẽ chịu trách nhiệm về hospice care cho dù bạn ở MA.

Xin lưu ý Medicare Advantage không phải là Medigap. Nhiều plan của MA còn trả cho khách hàng cả tiền khám mắt, răng, hoặc những dịch vụ khác. Cũng có hãng bao thầu luôn cả Part D (bảo hiểm thuốc).

Ngoài tiền premium part B mà ta phải đóng, nhiều hãng bảo hiểm bắt ta đóng thêm tiền premium của họ.

Mỗi hãng bảo hiểm có một chính sách khác nhau. Có hãng buộc ta phải khám bệnh trong hệ thống bác sĩ (In-Network) của họ, hoặc muốn đi bác sĩ chuyên khoa thì phải được bác sĩ chính (primary doctor) của mình giới thiệu (referral) hoặc phải sử dụng các phương tiện, nơi cung cấp dịch vụ y tế do họ chỉ định ngoại trừ trường hợp khẩn cấp (nghĩa là trong trường hợp emergency ta có quyền đến nhà thương nào cũng được)

Có bốn loại MA plan chính:

- Health Maintenance Organization (HMO). Xin xem chi tiết ở trang 70

- Preferred Provider Organization (PPO). (trang 70)
- Private Fee-for-Service (PFFS) (trang 71)
- Special Needs Plans (SNP) (trang 718
- Ngoài ra còn có hai ba MA ít thông dụng khác như HMOPOS, MSA,...
Trước khi chọn một hãng bảo hiểm để mua MA thì ta phải so sánh các plan để khỏi “ân hận.” Hãy so sánh các khoản:
- Tiền premium.
- Giới hạn tiền ta phải trả (Out-of-Pocket Limits).
- Primary Care Visit (Tiền khám bác sĩ chính).
- Tiền khám bác sĩ chuyên khoa (Specialist visit).
- Part B Chemo/và các thuốc khác.
- Home Health Care.
- Tiền deductible của Part D.
- Tiền copayment hoặc coinsurance cho mỗi loại thuốc trong Part D.
- Nếu không đi bác sĩ thuộc hệ thống của hãng (In-Network) thì ta phải trả như thế nào...
Ở cuối cuốn “Medicare 2012 and You” có liệt kê các hãng bảo hiểm phục vụ trong tiểu bang mình và cho điểm từng hãng bảo hiểm theo “số sao,” 5 sao là ưu hạng, 3 sao là trung bình và 1 sao là kém.

Tham gia, thay đổi hay bỏ Medicare

-Lần đầu tiên đủ điều kiện để xin Medicare tức 7 tháng ( gồm 3 tháng trước khi đủ 65 tuổi và 3 tháng sau khi 65 tuổi)

-Nếu xin Medicare vì lý do phế tật thì 3 tháng trước và 3 tháng sau tính từ tháng thứ 25 bị phế tật

- Trong khoảng từ 15 tháng 10 đến 8 tháng 12 năm 2011. Medicare có hiệu lực từ 1 tháng 1, 2012 nếu ghi danh trước 8 tháng 12, 2011

Ðiều lệ mới: Thời hạn thay đổi Medicare

Trong khoảng thời gian từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12 năm 2011, bạn có thể tham gia, thay đổi hay bỏ Medicare Advantage

Trong khoảng thời gian từ 1 tháng 1 đến 14 tháng 2 năm 2012 nếu bạn ở trong chương trình Medicare Advanatage bạn có thể bỏ chương trình này và sang Original Medicare.

 Nếu bạn muốn chuyển từ Medicare Advantage sang Original Medicare Medicare thì bạn phải thực hiện trước ngày 14 tháng 2 để có thể gia nhập chương trình Medicare Prescription Drug (Part D).

Bảo hiểm của bạn sẽ có hiệu lực từ ngày đầu tháng sau khi bạn gia nhập. Trong thời gian này bạn KHÔNG được:

- Ðổi từ Original Medicare qua Medicare Advantage

- Ðổi từ Medicare Advantage này sang Medicare Advantage khác.

- Ðổi từ chương trình (MPD) Medicare Prescription Drug này sang MPD khác.

- Tham gia, thay đổi hay bỏ chương trình Medicare Medical Savings Account Plan.
Nếu bạn di chuyển sang một nơi mà bảo hiểm của bạn không có ở nơi bạn tới hoặc bạn đủ điều kiện được Extra Help hoặc di đến một viện y tế như viện dưỡng lão chẳng hạn thì bạn có thay đổi Medicare.


Muốn tham gia Medicare Advantage thì có thể lấy đơn trên website:

Muốn đổi chương trình Medicare thì phải làm thế nào?

- Ðổi sang một Medicare Advantage khác thì bạn chỉ cần gọi cho hãng bảo hiểm mới trong thời hạn đã nói ở trên là hãng cũ tự động bị chấm dứt để bạn được chuyển sang hãng mới.

- Nếu bạn xin chuyển từ Medicare Advantage sang Original Medicare thì hãy gọi cho số điện thoại 1-800-MEDICARE nhưng xin nhớ chọn Part D vì Original Medicare không cung cấp Part D.
Muốn biết thêm chi tiết xin gọi cho 1-800-MEDICARE
Xin nhớ không ai được phép gọi điện thoại hay đến nhà mình (nếu mình không mời) để bán Medicare.

Medicare Prescription Drug (Part D)

Muốn thay đổi chương trình Part D thì chỉ cần gọi cho hãng bảo hiểm mới mà mình chọn, bạn không cần phải gọi cho hãng bảo hiểm cũ.

Nếu bạn đã thay đổi hãng bảo hiểm cho chương trình Medicare Advantage có cả Part D mà bạn lại ghi danh một chương trình Part D khác thì người ta coi như bạn đã bỏ Medicare Advantage của hãng cũ và tự động trở về Original Medicare.

Phí tổn của Part D như thế nào?

Tiền premium, tiền deductible mỗi năm và tiền thuốc (theo toa bác sĩ) mà bạn phả trả khác nhau tùy theo hãng bảo hiểm mà mình chọn. Nếu tham gia Part D trễ tiền premium sẽ cao hơn.

Bạn có thể trả tiền premium bằng cách yêu cầu hãng bảo hiểm trừ thẳng vào tiền hưu (Social Security payment) của mình.

Ðiều lệ mới: Kể từ ngày 1 tháng 1, 2011, tiền premium hàng tháng có thể cao hơn căn cứ theo lợi tức của mình.
Khi chọn hãng bảo hiểm cho Part D bạn phải so sánh:
- tiền premium hàng tháng.
- tiền deductible mỗi năm.
- tiền mình phải trả tức copayment hay coinsurance cho từng loại thuốc.

Coverage Gap tức Donut Hole (Khoảng Trống Bảo Hiểm Thuốc)
Medicare Part D gồm 4 giai đoạn:
-Giai đoạn 1: Yearly Deductible. Bạn phải trả hết tiền thuốc cho đến khi số tiền túi xuất ra qua tiền deductible thì hãng bảo hiểm mới nhập cuộc. Có plan miễn deductible cho mình.
-Giai đoạn 2: Copayment hay coinsurance. Hãng bảo hiểm trả phần của họ, bạn trả copayment hay coinsurance. Tiền copayment hay coinsurance tùy thuộc từng loại thuốc và tùy từng hãng bảo hiểm và còn tùy theo tiểu bang nữa.

Thuốc theo toa trong danh mục thuốc được Medicare chấp thuận chia ra làm 4 loại, gọi là “Tier.” Muốn biết thuốc mình dùng thuộc tier nào thì đọc cuốn Formulary do hãng bảo hiểm mình chọn cung cấp.

Tier 1 gồm các loại thuốc “generic” rẻ -

Tier 2 gồm các loại thuốc “brand name” hoặc generic đắt tiền...

Thuốc nằm trong Tier 4 rất đắt và hãng bảo hiểm chỉ trả cho mình 33%.
Bạn nên tham khảo Formulary để xin bác sĩ kê đơn theo loại thuốc tương đương với giá rẻ.

-Giai đoạn 3: Coverage Gap (Donut Hole)
Sau khi bạn đả trả (tiền túi của mình) gồm: Tiền Deductible + Tiền hãng bảo hiểm đã trả cho mình và tiền copayment mình trả cho tiệm thuốc đạt ngưỡng $2.930 thì bạn rơi vào donut hole tức khoảng trống bảo hiểm.

Trước khi ban hành luật bảo hiểm mới thì hầu như bạn phải trả trọn tiền thuốc khi ở trong donut hole.


Kể từ năm 2011 khi luật bảo hiểm y tế “Obamacare” có hiệu lực thì khi ở trong giai đoạn donut hole tiền thuốc của bạn được discount 50% (cho các loại thuốc nằm trong danh mục được hãng bảo hiểm chi trả).
-Giai đoạn 4: Catastrophic Coverage :Khi nào thì được ra khỏi donut hole? Khi tổng số tiền túi bạn đã xuất ra lên tới $4.700 thì bạn được ra khỏi donut hole nghĩa là ra khỏi giai đoạn trống bảo hiểm để bước vào giai đoạn gọi là “Catastrophic coverage.”

Khi vào giai đoạn “catastrophic coverage,” nghĩa là đã thoát ra khỏi donut hole thì hầu như bạn không phải trả tiền thuốc nữa.

Extra Help

Ðể được Extra Help phải ở trong các trường hợp sau:
- Cá nhân: Lợi tức hàng năm dưới $16.335 và nguồn tài chính dưới $12.640.
- Vợ-chồng: lợi tức dưới $22.065 và nguồn tài chính dưới $25.260.

Nguồn tài chính bao gồm tiền trong trương mục, cổ phiếu, trái phiếu nhưng KHÔNG kể nhà ở, xe, vật dụng trong nhà, đất hậu sự, quỹ mai táng (tới $1.500 cho một đầu người) hoặc bảo hiểm nhân thọ.

Nếu được Extra Help thì bạn sẽ không phải trả những phần sau đây:
- Premium, deductible, copayment hoặc coinsurance.
- Không bị rơi vào Donut Hole.
- Không bị phạt vì tham gia chương trình trễ.


Nếu bạn có Medicare và thuộc một trong các trường hợp sau thì tự động được Extra Help (automatic Extra Help-

- Có Medicaid toàn phần.
- Ðược chương trình Medicaid của tiểu bang trả premium của Part B (trong chương trình Medicare Savings Program).
- Ðược trợ cấp SSI (Supplemental Security Income).

Nếu bạn thuộc trường hợp tự động được Extra Help thì Medicare báo cho bạn biết bằng một lá thư mầu vàng hoặc màu xanh, vì thuộc diện “tự động” nên bạn không cần nộp đơn. Xin hãy giữ kỹ bức thư này. Bạn khỏi cần nộp đơn xin.

Lưu ý:

-Nếu bạn đã có Part D rồi thì phải nộp đơn xin Extra Help.

-Nếu chưa có Part D thì bạn nên nhờ Medicare giúp tham gia Part D và nếu bạn được Extra Help thì Medicare sẽ gứi thư báo cho bạn.
-Nếu có Extra Help thì bạn có quyền thay đổi hãng bảo hiểm cung cấp Part D bất cứ lúc nào.
-Nếu có Medicaid và đang ở trong một viện y tế như viện dưỡng lão thì bạn không phải trả đồng nào cho tất cả các thuốc theo toa (được chấp thuận).
-Nếu không ở trong trường hợp tự động được Extra Help thì bạn có thể nộp đơn xin bằng cách gọi cho số điện thoại 1-800-772-1213 hoặc vào website :

-Tiền trợ cấp thuốc của năm 2012 cho hầu hết người được hưởng Extra Help tối đa là $2.60 cho mỗi loại thuốc “generic” và $6.50 cho mỗi loại thuốc “brand name.” Trong thư gửi cho bạn có ghi rõ bạn phải trả bao nhiêu.

Medicaid

Medicaid là chương trình bảo hiểm y tế hỗn hợp giữa liên bang và tiểu bang nhằm trợ cấp y tế cho người có lợi tức thấp và nguồn tài chính eo hẹp và hội đủ một số điều kiện. Nhiều người có cả Medicare lẫn Medicaid, tức những người thuộc diện “dual eligibles.”


- Nếu có cả Medicare và Medicaid (toàn phần) thì hầu như được miễn phí hết về y tế và muốn chọn Original Medicare hay Medicare Advantage tùy ý. Trong trường hợp này Medicare sẽ trả tiền thuốc và sẽ trả những gì Medicare không trả.

- Medicaid có thể trả những gì Medicare không trả như nursing home và home health care.

- Medicaid thay đổi theo từng tiểu bang và có khi có tên gọi khác như “Medical Assistance” hay “Medi-Cal.” Mỗi tiểu bang quy định điều kiện thụ hưởng một khác.


Có tiểu bang buộc phải có Medicare mới cấp Medicaid.
Xin lưu giữ số điện thoại và địa chỉ website dưới đây:
Ðiện thoại: 1-800-MEDICARE
Website:
www.medicare.gov
Social Security Office (Văn phòng An Sinh Xã Hội)
1-800-772-1213 website:
www.socialsecurity.gov
www.socialsecurity.gov để nộp đơn online. Nếu không thông thạo Anh ngữ thì nhờ người thông dịch dẫn tới văn phòng State Medical Assistance (Medicaid).
Người có lợi tức thấp và nguồn tài chính (resource) không đáng kể có thể xin được trợ cấp chính phủ kể cả trợ cấp về tiền thuốc. Trợ cấp thuốc gọi là Extra Help, (còn được gọi là low-income subsidy, việt tắt là LIS) do Medicare điều hành.
Muốn tham gia chương trình Part D thì bạn có thể gọi cho số điện thoại 1-800-MEDICARE hoặc vào website: www.medicare,gov để lấy đơn và chọn một hãng bảo hiểm.
www.mediare.gov hoặc gọi cho số điện thoại 1-800-633-4227 (1-800-MEDICARE). Các hãng bảo hiểm không được phép gọi bạn để “quảng cáo.”
1. Nếu bạn đang ở trong chương trình Medicare Advantage và muốn:
Ta có thể tham gia, thay đổi hay bỏ Medicare Advantage trong khoảng thời gian sau:
- Không cần phải chọn một bác sĩ chính (primary doctor) do đó ta có toàn quyền muốn đi bác sĩ nào cũng được kể cả các bác sĩ chuyên khoa miễn là các bác sĩ này nhận Medicare.
Original Medicare - Nếu chọn Original Medicare thì hơn thiệt như thế nào?
Bảo hiểm cho bệnh nhân khi điều trị ở bệnh viện
- Viện Dưỡng Lão có y tá (Skilled nursing facility),
- Dịch vụ săn sóc tại gia (home health care),
- Hospice
- Xin xem thêm chi tiết ở các trang 33-35

Part B (Medical)