Wednesday, October 26, 2011

Ai sát hại HQ Đại tá Hồ Tấn Quyền

Trước đây rất lâu Trung Tướng Tôn Thất Đính tuyên bố bọn Mỹ đã cho chúng tôi ăn ca ca (phân) ..... khi các tướng lãnh VNCH đã toa rập thi hành lệnh đảo chánh của Hoa Kỳ dẫn đến việc thảm sát Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

Lỗi lầm càng to lớn khi Dương Văn Minh quyết định giết cả Đại Tá Tư Lệnh Hải Quân VNCH Hồ Tấn Quyền. Bà quả phụ HTQ nức nở và nhớ mãi gương mặt đầy căm hờn của người chồng chết oan với máu hận thù trong mồm ồng ộc chẩy ra không ngớt.....

Bà rất oán hận các tướng lãnh đã giết oan chồng bà lại còn cướp trọn hơn 10 ngàn đồng trong Saving Account của gia đình để tại Tín Nghĩa Ngân Hàng, để mặc bà trắng tay với bảy (7) con dại. Xem bài phỏng vấn bà quả phụ Hồ Tấn Quyền dưới đây:No comments:

Post a Comment