Sunday, October 23, 2011

Email tiếng Việt thật dễ dàng

Thnh thong email gi đi không đúng cách, biến thành ch Rp không đc được. Gn đây có cách gõ tiếng Vit rt d dàng. Ch cn click vào link:
1.- Một khung trắng lớn hiện ra nhấp chuột vào đó nếu thấy nhấp nháy là xài được.

2.- bên tay mặt có chỉ dẫn 3 cách gõ tiếng Việt. Tôi chọn kiểu giữa,VNI , rất thông dụng. Bây giờ tập gõ câu:

 Vào Đông. Tôi ít khi ngồi ở de sk

Mẹo:  Sau chữ g để trống 1 space nếu không sẽ thành chữ Động và đánh rời chữ  de  sk rồi nhập lại nếu không sẽ thành dék

3.- Copy nguyên câu Vào Đông. Tôi ít khi ngồi ở desk vào email và SEND. Thật đơn giản vô cùng.

4.- Với bài viết dài tôi copy nhiều đoạn tiếng Việt vào một blank Word file trên desk top tên VN. Từ đó làm thêm được đủ thứ: Fonts, tô màu, gạch đít, chữ lớn nhỏ, nghiêng Italy, đặt tên mới cho bài viết v.v..

Bỏ vào Favorite  http://www.angeltech.us/viet-anywhere/ khỏi cần nhớ làm chi cho mệt, click vào sẽ hiện ra xài ngay.

No comments:

Post a Comment