Thursday, July 7, 2016

Tà Áo Xanh (Dang Dở) - Minh Hiếu

Kỷ niệm Minh Hiếu hát rất hay bài Tà Áo Xanh dau thap nien 1970 khi HXT ra Qui Nhơn phục vụ cho HD2/ZP thuyền trưởng PCF 3858.