Thursday, December 10, 2015

Dù xây chín bậc phù đồ

Dù xây chín bậc phù đồ

10 Dec 2015

Chúng ta càng già càng trở nên lạnh lùng và thản nhiên với những đau khổ cực cùng của dân chúng Việt Nam.

Trong dịp viếng thăm cộng đồng công giáo VN ở San Jose vào cuối tháng Năm 2015, LM Nguyễn Văn Khải đã hết lời ca tụng câu nói công đức giúp người còn giá trị hơn công đức tu thành Phật:

Dù xây chín bậc phù đồ
Không bằng làm phước cứu cho một người

Blog của tôi rất hoan nghênh những lời cổ động giúp người Việt Nam của LM Khải nên đã đăng nhiều bài viết như thế. Điển  hình là một đoạn hay nhớ đời của Démosthène  trích trong  bài viết: Ngậm sỏi để tập hùng biện

Một dân tộc thờ ơ với chính trị, ông nói, là con mồi ngon của tham vọng đế quốc. Một người không biết bảo vệ của cải của mình thì không xứng đáng được giữ của trong tay.

Và xem video LM Nguyễn Văn Khải tại: 

No comments:

Post a Comment