Wednesday, March 14, 2012

Tài năng Ts Nguyễn Đình Thắng

Tài năng tột đỉnh của Ts Nguyễn Đình Thắng

Ngày 14 Dec 2011 chính quyền Đài Loan vinh danh Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng và biếu tặng ông $200,000 đã làm tím mặt  Việt Cộng nên chúng đã phản đối với quốc tế. Kết quả VC càng bị thêm nhục nhã với tội buôn người và bắt giam những người ái quốc.

Đọc Email của Long Vương ở dưới. Chúng ta thấy ngay không đúng với sự thật khi nước Mỹ lại tha cho Nguyễn Đình Thắng à! Làm sao Mỹ bỏ qua được khi người Việt hải ngoại và quốc tế đã mắng chửi Tổng Thống Nixon và Ngoại Trưởng Kíssinger nát nước. Hãy click nghe >> Tổng Thống Johnson nhận tội thảm sát TT Ngô Đình Diệm.

Tài năng Ts Thắng càng xuất xắc, lộ rõ với tin chính phủ Hoa Kỳ đã cấp ngân khoản cả triệu đô la cho BPSOS.

Nhớ lại năm 1973 Phó Tổng Thống Spiro Agnew mất chức vì gian thuế. Mới đây Blagosevich bị lột chức Governor tiểu bang Illinois và bị tù 14 năm với tội ghế định bán ghế Senator bỏ trống khi Obama lên làm Tổng Thống.

From: Long Vuong <philong_longvuong@yahoo.com>
To: Henry Nguyen <henry_cvn@yahoo.com>
Sent:
Tue, March 13, 2012 9:41:40 PM
Subject: Dau la su that (Chuyen nay da xay ra truoc vu TNT) !!!
Những Tài Liệu Về Sự Gian Lận Fund Của " Thằng Bán Tơ" Nguyễn Đình Thắng
Tuesday, 03.13.2012, 12:49pm (GMT-7)
Những Tài Liệu Về Sự Gian Lận Của " Thằng Bán Tơ" Nguyễn Đình Thắng
Để rộng đường dư luận:
Dưới đây là tài liệu gốc tiếng Anh có xuất xứ chính thức từ Bộ Tư Pháp Mỹ cho biết những sự gian lận FUND khó chối cãi của Nguyễn Đình Thắng và cái BPSOS của y. Có Link xuất xứ để quý vi check cho yên tâm. Xử tài liệu nầy thì NG Dinh Thang ngọng luôn hết dám tung hỏa mù. Đây chính là “đạo đức” của Nguyễn Đình Thắng.
http://www.justice.gov/oig/ reports/OJP/a0826/findings.htm
Boat People S.O.S., Inc.

The OVC data showed that the Boat People had assisted 119 potential
trafficking victims as of
June 30, 2007, but we could verify that only
74 victims had been served. A Boat People official told us that the
number of victims was overstated by 45 because after the victims were
interviewed and reported to the OVC, they either disappeared or were
found to be ineligible to receive services. An OVC official told us
that it is appropriate to count victims who disappeared because they
were interviewed and determined to be legitimate victims, and the fact
that they disappeared does not change their status as a victim.
However, we found that the victims disappeared before any services
were actually provided and that by disappearing the victims were not
cooperating with law enforcement to help prosecute the traffickers.
Therefore, we disagree that these victims should be counted as victims
served under the program.
...

http://www.justice.gov/oig/
reports/OJP/a0826/findings.htm

No comments:

Post a Comment