Thursday, March 8, 2012

Link đo tốc độ Internet phát đi

Link đo tốc độ Internet phát đi

Các Internet Providers như Comcast, AT&T, Century Link, Verizon etc.. không bao giờ muốn trả lời câu hỏi tốc độ phát ra thực sự là bao nhiêu kbps.
Link dưới đây đo tốc độ thực sự mà computer bạn đang nhận được. Thử đo tốc độ phát ở public library và các providers để khỏi mua trúng các con rùa vi tính. Khỏi mất cả giờ mới xem xong một bài hát 5 phút. Click:

http://www.digitallanding.com/high-speed-internet/article_display.cfm/article_id/4458

Và click tiếp ô  BEGIN TEST sau vài giây phút.


No comments:

Post a Comment