Saturday, March 24, 2012

Đ/T Hồ Ngọc Cẩn thăng 10 cấp không phải 7

Đ/T H Ngc Cn thăng 10 cp không phi 7  

Trong bài viết TSQ lng danh quân s xin đính chính li như sau:

C Đi Tá H Ngc Cn cc kỳ ni tiếng, ông can trưng khét tiếng đánh gic đưc thăng cp ti mt trn nhiu ln. Không th tưng tưng ni trong vòng 14 năm ông đã thay 10 cp ch không phi 7 t Trung Sĩ khi ra trưng TSQ 1958 đến cp Đi Tá trong trn An Lc 1972. Lý do đã đếm trt.

1
Trung Sĩ Nhất
2
Thượng Sĩ
3
Thượng Sĩ Nhất
4
Chuẩn Úy
5
Thiếu Úy
6
Trung Úy
7
Đại Úy
8
Thiếu Tá
9
Trung Tá
10
Đại Tá

No comments:

Post a Comment