Monday, March 5, 2012

MÀU TÍM HOA SIM

Truyện ngắn MÀU TÍM HOA SIM  của Võ Đình Tuyết đã đăng trên báo Văn và được diễn đọc trong chương trình "Đọc Truyện Hay" đài Little SaiGon radio Houton, Texas.

Nghe đọc truyện click   MÀU TÍM HOA SIM 

Sources: Từ email của bạn Phạm V. Lý


No comments:

Post a Comment