Saturday, October 6, 2012

Hội luận Đại Họa Mất Nước


Hội luận Đại Họa Mất Nước ngày 8/9/2012

Chương trình hội luận Đại Họa Mất Nước do ký giả Tường Thắng tổ chức ngày 8/9/2012  rất đáng cho chúng ta nghe và lưu giữ làm tài liệu tham khảo để:

1.- biết rõ ràng và cập nhật  Trung Cộng đã ăn cướp Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam do sự trình bày của giáo sư Nguyễn Văn Canh.

2.- Tội ác buôn dân bán nước của đảng Cộng Sản Việt Nam qua trình bày của luật sư Đinh Thạch Bích và chủ trương của ông đánh đuổi nội gian Cộng Sản trước khi đánh đuổi ngoại xâm Trung Cộng.

Xin cám ơn hai vị diễn giả lão thành với tuổi đời đã trên 80 mà lòng yêu quê hương dân tộc Việt Nam lúc nào cũng thật là tha thiết mãnh liệt bền bỉ. Và câu hát của Phạm Đình Chương: " Đá mòn mà tình có mòn đâu" trong bài Thương Hoài Ngàn Năm nếu dùng để xưng tụng tình yêu quê hương Việt Nam sẽ ấm lòng những người ái quốc và trang trọng hơn nhiều.  

Chương trình này khó vào chỉ đăng tại www.firefox.com , sau khi vào được firefox quí vị copy weblink dưới đây rồi Enter để nghe (nhớ đừng bấm nối tự động nó sẽ qua một chuyện khác) :


No comments:

Post a Comment