Wednesday, October 17, 2012

Rõ ràng thêm về Obama Care

Rõ ràng thêm về Obama Care

Trong bài bình luận tin tức mới đây ở giây phút 16:50 quí vị sẽ thấy UCV Romney thay đổi lung tung, bây giờ sẽ giữ lại Obama Care nhưng lại để cho tiểu bang lo và sẽ tạo ra thêm rất nhiều tranh cãi như tem phiếu Voucher hoặc số người không bảo hiểm đã lên tới 50 triệu.   

Trước đó ở phút 14:01 Ls Đỗ Phủ và Tường Thắng đã giải thích Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thoát nạn như thế nào trong Hội Nghị Trung Ương 6 vừa rồi.
No comments:

Post a Comment