Thursday, December 1, 2011

Chụp mũ Cộng Sản bị phạt $1.9 triệu

Chụp mũ Cộng Sản bị phạt $1.9 triệu

Ngày 27 tháng 10 vừa qua, bồi thẩm đoàn tòa án Texas kết tội ông Ðỗ Văn Phúc “phỉ báng mạ lỵ vu khống, gây tổn hại tinh thần và vật chất” cho bà Triều Giang, đã xử ông Phúc phải bồi thường $1,900,000.00

Kết quả có nhiều thiệt hại rất to lớn đã xẩy đến cho người Việt hải ngoại và cộng đồng qua phân tích của Vũ Ánh và Đỗ Dũng tại phần giữa của bài tường trình:

No comments:

Post a Comment