Wednesday, November 30, 2011

TẶNG VẬT CỦA TÌNH YÊU

TNG VT CA TÌNH YÊU


Nhng người khách trên xe buýt nhìn vi v thương cm khi người ph n tr xinh đp ln dò lên chiếc xe buýt bng cây gy màu trng. Cô tr tin cho bác tài, và dùng tay dò dm tng chiếc ghế ngi, t t đi xung theo li đi gia xe và tìm được ghế trng bác tài đã nói. Ri cô ngi vào ch, đt chiếc cp lên lòng và chiếc gy da vào chân.

Đã mt năm ri t ngày Susan, khi y mi 30 tui, b mù. Do mt chn đoán y khoa sai lm khiến cô thành khiếm th. Cô đt nhiên rơi vào mt thế gii ti đen, phn n, tuyt vng, ch còn biết thương thân trách phn.

Và cô phi bám cht vào chng cô, Mark. Mark là mt sĩ quan không lc và anh yêu v vi c trái tim bng lòng chung thy: mt tình yêu mãnh lit như 5 năm trước mi yêu nhau.

Khi v b mt th lc, thy cô chìm sâu trong tuyt vng, anh xót thương và quyết đnh giúp v ly li sc mnh cũng như s t tin – nhng gì cô y cn đ có th tìm li s đc lp cho bn thân.

Cui cùng, Susan cm thy cô đã sn sàng tr li làm vic, nhưng cô s đi đến đó bng cách nào? Trước đó cô vn thường đi xe buýt, nhưng bây gi cô quá s nên không th đi li trong thành ph mt mình.

Mark t nguyn lái xe đưa cô đi làm hàng ngày mc dù nơi làm vic ca h hai đu thành ph.Thot đu, điu này an i Susan, và khiến cho Mark thy d chu vì đã làm được vic bo v người v khiếm th ca anh hin gi cm thy bt an trong mi chuyn.

Tuy nhiên, chng bao lâu Mark nhn ra cách sp xếp như thế không n, không giúp được cho Susan t hòa nhp vi hoàn cnh mi. Anh t nh: Susan cn phi đi xe buýt tr li.

Nhưng cô còn quá yếu đui, quá bi quan- cô s phn ng như thế nào vi nhng tình hung trên xe? Đúng như Mark d đoán, Susan kinh hoàng trước ý kiến đi xe búyt như trước. Cô cay đng nói: “ Em mù lòa! Làm sao em biết em đang đi đâu? Em có cm giác anh mun b em.”

Trái tim Mark như v ra khi nghe nhng li này, nhưng anh biết mình phi làm gì. Anh ha vi Susan rng anh s đi xe buýt vi cô mi sáng và mi chiu bao lâu cũng được cho đến khi cô đã quen và t lo liu được.

Qu đúng như vy. Trong sut 2 tun, Mark, mc b quân phc, đi cùng v trên xe buýt đi v mi ngày. Anh dy cô cách da vào các giác quan kia, nht là thính giác, đ xác đnh xem mình đang đâu và làm thế nào đ thích nghi đượcvi hoàn cnh mi.

Anh giúp cô kết bn vi các tài xế xe buýt nhưng người có th trông chng cô và dành cho cô mt ch.Cui cùng, Susan quyết đnh cô đã sn sàng đ t mình đi xe buýt.

Bui sáng th sáu đó, trước khi đi làm, cô vòng tay ôm Mark, người bn đng hành xe buýt, người chng, người bn tt nht đi cô.

Mt cô đm l, nhng git l biết ơn v lòng chung thy, s kiên nhn ca chng cô. Và vì tình yêu ca anh na. Th hai, th ba, th tư, th năm ….

Mi ngày qua đi vi nhng chuyến xe buýt cô t lên xung thành công, và Susan cm thy như chưa bao gi cuc đi chìm trong bóng ti ca cô có th tt hơn. Cô đang làm được vic đó. Cô s t đi làm mt mình.

Sáng th sáu, Susan đón xe buýt đi làm như thường l. Khi cô tr tin vé đ xung xe, bác tài nói: “ Này cháu, bác ghen vi cháu đó”. Susan không chc là bác tài đang nói vi mình.

Xét cho cùng, còn ai trên đi này li đem lòng ganh t vi mt ph n b mù phi vt vã tìm hi vng sng trong mt năm qua? Ngc nhiên, cô hi bác tài : ” Ti sao bác nói bác ghen vi cháu?”

Bác tài đáp: “ Cháu biết đy, sut tun ri sáng nào mt người đàn ông đp trai mc quân phc cũng đng góc đường nhìn cháu xung xe.

Anh y ch đi cháu băng qua đường an toàn ri nhìn cháu đi vào tòa nhà văn phòng. Anh chàng gi cho cháu mt n hôn gió, vy tay chào ri quay đi. Cháu là mt ph n thc may mn.“

Nhng git nước mt hnh phúc tuôn trào trên má Susan. Dù cô không th nhìn thy Mark, cô vn cm nhn s có mt ca anh.

Cô thc may mn, may mn vô cùng. Vì anh đã tng cho cô tng vt quý giá hơn c th giác ca cô, tng vt mà cô chng cn nhìn thy mi tin. Tng vt ca tình yêu đã đem ánh sáng đến soi sáng cho nơi ch có bóng ti ba vây.

Ngun : A Gift of Love

No comments:

Post a Comment