Wednesday, November 23, 2011

Nợ nước trước tình nhà của anh hùng Võ Đại Tôn

Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, cựu Đại Tá Võ Đại Tôn và gia đình định cư tại Úc Đại Lợi . Thay vì gầy dựng mái ấm gia đình ông đã đi theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc đến Thái Lan thành lập lực lượng phục quốc.

Khi bị bắt tại biên giới Lào, Việt Cộng tưởng bở Võ Đại Tôn sẽ phải nịnh bợ để nhẹ bớt án tù, nên đã mở cuộc họp báo quốc tế tại Hà Nội ngày 13/7/1982 trước những phóng viên Boston News, Washington Post, Los Angeles Time, VOA, BBC và đài truyền hình Nhật Bản TV-NHK. Bất ngờ ông Võ Đại Tôn tuyên bố:

"Tôi sẽ không phản bội bất cứ ai đã giúp đỡ, ủng hộ tôi. Tôi tiếp tục duy trì lập trường chính trị của tôi, để tranh đấu cho Tự Do và giải phóng Dân Tộc. Tôi đã sẵn sàng nhận bất cứ bản án nào mà chế độ cộng sản dành cho tôi".

Quả là một hành động can đảm phi thường khiến đầu não của cộng sản Hà Nội phải sững sờ rồi tức giận đến cực điểm. Chúng lập tức cúp điện hủy họp báo, đánh đập dã man và biệt giam ông VĐ Tôn đến 10 năm.

Dưới đây là 3 videos tâm sự của ông Võ Đại Tôn và tường trình phỏng vấn năm 2005 của nhà báo Hữu Nguyên.Tường trình 2 của 4:   http://www.youtube.com/watch?v=NX68rht9tms
Tường trình 3 của 4:   http://www.youtube.com/watch?v=DndrHbGt4Ko
Tường trình 4 của 4:   Phỏng vấn của nhà báo Hữu Nguyên ở ngay dưới đây

30 Năm Quc Hn - 30 Năm Đu Tranh!

Ph
ng Vn Ông Võ Đi Tôn - Hu Nguyên

LTS: K
t khi CS cưỡng chiếm VNCH vào ngày 30-4-75 cho đến 2005 đã 30 năm ri, đã có không biết bao nhiêu người con yêu ca t quc, bn b st son mt tm lòng, theo đui con đường gii tr cng sn, quang phc quê hương. Trong s đó, ông Võ Đi Tôn đã chiếm mt v trí đc bit, va gn gũi thân thiết vi cng đng người Vit ti Úc, li va có nhng đường nét hào hùng, dũng cm, mưu trí và tài hoa tưởng như ch có trong huyn s.

Là người sáng lp Chí Nguyn Đoàn Hi Ngoi Phc Quc ti Hoa Kỳ và Âu Châu, Lc Lượng Dân Quân Ym Tr Phc Quc, và Liên Minh Quang Phc Vit Nam ti Úc. Trước sau như mt, ông Võ Đi Tôn luôn luôn khiêm tn t coi mình là mt viên gch lót đường trên con đường kết hp lòng người, gii tr cng sn, quang phc quê hương.

Đáng kính và đáng khâm phc hơn, khi chng may lt vào tay k thù CS, ông Võ Đi Tôn vn gi được khí tiết ca mt người lính p chí ln; phong thái ung dung ca mt người Vit có văn hiến, và s minh mn cn thiết ca mt k sĩ trong cuc so tài đ trí vi CS.
Nh vy, trong cuc hp báo lch s, gia thanh thiên bch nht, và ngay trong sào huyt ca đch, ông đã đo ngược thế c, to được chiến thng ngon mc, khiến k đch phi run s kiêng n, dư lun quc tế phi khâm phc, và đng bào thêm vng vàng nim tin.

Nhân dp k nim 30 Năm Quc Hn - 30 Năm Đu Tranh, Sàigòn Times đã thc hin mt cuc phng vn ông Võ Đi Tôn, và được ông chia s mt s bài hc kinh nghim lch s, cùng nhng suy tư v đt nước, tương lai, v thơ văn đu tranh... SGT chân thành cm ơn thì gi cùng tâm huyết ca ông, và sau đây, xin trân trng gii thiu cùng qúy đc gi nguyên văn bài phng vn.

Sàigòn Times: Th
ưa ông Võ Đi Tôn, trước hết, toàn ban biên tp Saigon Times xin chân thành cám ơn ông đã cho chúng tôi được phng vn ông. Thưa, như ông đã biết, năm nay k nim 30 năm Quc Hn 30.4. Vy, câu hi đu tiên, xin ông cho biết thi đim này ca 30 năm v trước, ông đang đâu, làm gì? Và ông đã ti Úc trong hoàn cnh nào?

Võ Đ
i Tôn: Thưa anh, tôi xin chân thành cám ơn anh và ban biên tp báo Saigon Times đã dành cho tôi cơ hi này đ được nói chuyn cùng anh và đng thi cũng xin trân trng kính gi li chào đến quý v đng hương, li chào Quyết Tâm phc v Lý Tưởng T Do Dân Ch cho quê hương Vit Nam thân yêu ca chúng ta.

V câu hi đu tiên này ca anh, tôi có th viết ra mt đon hi ký dài, đi người ni trôi theo mnh nước, nhưng ch xin tóm lược vì tôi không mun nói nhiu đến cá nhân mình.

Trong tháng Tư năm 1975, tôi được lnh tăng phái v Quân Đoàn 4 trong kế hoch chung là bo v min Tây nếu Saigon b tht th. Nhưng ngày 30.4.75, chúng tôi nhn được lnh buông súng, coi như là đu hàng, thì tt c chúng tôi đu bàng hoàng trong ni đau chung.

Ngày 1.5.75, chúng tôi tan hàng rã ngũ, khóc thương trước s tun tiết anh hùng ca các v Tướng Tư Lnh và Phó Tư Lnh Quân Đoàn 4, cá nhân tôi đi xe đò v li Saigon, không chu ra gi là “trình din” theo lnh ca Cng Sn sau khi chiếm được min Nam. Lúc by gi nhà tôi trong Cư Xá Sĩ Quan Chí Hoà, đã b mt s b đi Cng Sn Bc Vit cùng các tên nm vùng đa phương, gi là “cán b 30” vào tch thu, tôi và gia đình phi trn ra ngoài và tìm xe đò v Vũng Tàu đ vượt bin.
 
T Vũng Tàu, chúng tôi theo ghe đánh cá ra khơi nhưng b hư máy phi trôi git v Gành Hào, qun Giá Rai, tnh Bc Liêu, b bt giam vào kho mui gn mt tháng tri cùng vi s người đi chung ghe. Sau đó, bn Cng Sn đa phương, gi là y Ban Quân Qun qun Giá Rai, không tìm ra được lý lch ca tôi, đã cho chúng tôi, gm 51 người đa s là đàn bà tr em, v li nguyên quán vì chúng tôi đã khai là đi tìm thân nhân tht lc.

Trong thi gian đu khi chiếm được min Nam, các y Ban Quân Qun chưa có đy đ nhân s thông tin, h sơ, cho nên cũng d dàng qua mt chúng phn nào. Chúng tôi li ra khơi ln th nhì và sau 5 ngày đêm, đã đến được b t do Mã Lai, được cho tm cư trên đo Pulau Perhentian, min Bc Mã Lai.
Sau đó, tôi được Cơ Quan Liên Phòng Đông Nam Á (SEATO) Bangkok xác đnh lý lch vì trước 1975 cá nhân tôi có mt thi gian cng tác vi Cơ Quan này, và gii thiu vi Hi Đng An Ninh Mã Lai.

Tôi được mi li Mã Lai, đưa t tri t nn vào th đô Kuala Lumpur đ làm vic, hun luyn cho mt đơn v đc bit và góp ý v kế hoch ngăn chn s xâm nhp ca Cng Sn trong y Ban Tiu Tr Cng Sn thuc Hi Đng An Ninh Quc Gia Mã Lai Á.

Sau mt năm, vì bt đng chính kiến và vì t ái Dân Tc, tôi đã t chc và xin đnh cư ti Úc. Tôi đến Úc vào tháng 6 năm 1976, lúc by gi đã có mt s người cùng đi chung ghe đánh cá vi tôi, đã qua Úc trước tôi, và hin nay đang sng Brisbane.

Sàigòn Times: Th
ưa ông, sau thi gian 30 năm, nay nhìn li nhng din biến xy ra vào thi đim 1975 nói riêng và cuc chiến tranh Vit Nam nói chung, ông thy nhng bài hc gì, nhng ý nghĩa lch s gì cn được rút ta?

Võ Đi Tôn: Vi cá nhân tôi, cho đến bây gi dù đã 30 năm trôi qua, trong tâm hn tôi vn còn tràn ngp nhng bi thương ca cơn Quc nn. Đó là mt biến c tang thương cho mi người, cm nhn được s liên h thiêng liêng ca cá nhân và vn mnh đt nước. Nhìn li cuc chiến trước đây, bài hc ln nht trên bình din quc gia và lch s, theo tôi, đó là s T Ch Dân Tc.
 
Vào th
i đim này, khi ch nghĩa Cng Sn đã cáo chung, riêng vi Vit Nam, sau 30 năm đc tôn đng tr, đng Cng Sn Vit Nam đã chng t s bt lc hoàn toàn. Đi vi thế gii, nht là nhng người đã tng ng h Cng Sn VN, tt c đu phn tnh. S Tht đã được tr v vi S Tht, đó là cuc chiến đu vì T Do, Dân Ch ca quân dân Vit Nam Cng Hòa, mt cuc chiến đu đng đn, có chính nghĩa.


Tiếc thay, vì nhiu yếu t, dù quân dân VNCH đã chiến đu anh dũng và hy sinh vô b, cuc chiến chính nghĩa ca chúng ta đã tht bi. Nhng tr lc quc tế, l ra ch nhng Ph Lc, rt cuc đã tr thành Ch Lc. T l thuc phương tin đến l thuc chính sách, đ ri, mt dn s T Ch Dân Tc, và cui cùng, chúng ta đã đ T Quc rơi vào đi ha.

Trong nhng bài thơ tôi đã viết trong nhng ngày tưởng nim Quc Hn : “Cuc chiến Vit Nam đã được gii quyết ti nhng kinh thành – nơi x l - và thiên h đã nâng chén vàng chúc tng nhau…” Dân Tc chúng ta đã mt quyn T Ch và người Cng Sn Bc Vit đã may mn gi là chiến thng nh vào thế chiến lược toàn cu. Đy là mt giai đon oan khiên ca lch s Dân Tc chúng ta.

Sàigòn Times: Th
ưa ông, trong lch s đu tranh chng CS quang phc quê hương sut my chc năm qua ti hi ngoi, ai cũng kính phc và ngưỡng m lòng can đm cùng s sáng sut ca ông khi ông đánh la CS trong cuc hp báo Quc Tế ti Hà Ni vào ngày 13.7.1982, nht là nhng li ông tuyên b trong cuc hp báo đó, xin được trích nguyên văn: “Tôi s không phn bi bt c ai đã ng h tôi. Tôi tiếp tc duy trì lp trường chính tr ca tôi đ tranh đu cho t do và gii phóng dân tc. Tôi đã sn sàng nhn bt c bn án nào mà chế đ CS dành cho tôi”.

Thưa ông, khi tuyên b nhng li son st đó, ông sn sàng chp nhn mi s tr thù ghê rn ca CS, k c hy sinh tính mng ca mình, đ nhm nhng mc đích gì?

Võ Đ
i Tôn: Thưa anh, vào thi đim 1982, khi đế quc Cng Sn đang hùng mnh và chế đ CSVN đang trên đnh cao quyn lc, tôi mun dùng giây phút quyết đnh T Sinh ca đi mình, trong cuc hp báo Quc Tế 13.7.1982 ti Hà Ni đ khng đnh và vinh danh chính nghĩa ca cuc chiến vì T Do, Dân Ch cho Dân Tc Vit.

Xin phép anh cho tôi được nói thêm mt điu mà trước đây tôi chưa có dp đ nói rõ hơn. Nm trong gông cùm bit giam và b tra tn dã man bi k thù, t b th đch, tôi đã t biết trước rng nếu tôi tìm được cơ hi hãn hu nào đó đ đánh la CS – như trong bui hp báo Quc Tế - thì tôi s không có nhiu thi gian, không nói được dài dòng, cn phi cô đng nhng điu mình mun nói ch trong mt vài câu. Nếu không thì s b cúp đin, b bt mm ngay. Điu đó đã xy ra.

Ngay c Bùi Tín đã viết trong cun Mt Tht Chính Tr xut bn ti hi ngoi, mà anh trên cương v là nhà báo, tôi tin là anh đã đc ri, sau khi tôi mi nói được 3 câu thì đã b cúp đin, cuc hp báo được lnh bế mc ngay, và tôi đã b lôi vào phòng, b đánh đp ngay và đã b bit giam hơn 10 năm.

Vy thì cn phi nói nhng gì trong mt hai phút bt ng nht, làm cho CS không tr tay kp. Tôi đã suy nghĩ v nhng bài hc lch s, v cương lĩnh chính tr ca các t chc đu tranh do cá nhân tôi sáng lp trước khi v VN như Chí Nguyn Đoàn Hi Ngoi Phc Quc ti Hoa Kỳ và Âu Châu, như Lc Lượng Dân Quân Ym Tr Phc Quc ti Úc Châu.
Sau này, khi tôi ra khi ngc tù CSVN, t năm 1993, mt s anh em chiến hu cùng vi tôi đã thành lp t chc Liên Minh Quang Phc Vit Nam theo kế hoch mi. Tôi nghĩ đến cuc chiến đu này là cuc chiến đu cho nn Văn Hiến VN.

Cho nên tôi đã c gng cô đng tâm tư ca tôi ch trong 3 câu nói ngn gn nht. Câu đu tiên, tôi mun th hin lòng Tín Nghĩa, không phn bi bt c ai đã ng h tôi. Câu th nhì, tôi mun nói đến Ý Chí Bt Khut mà Tin Nhân đã dy cho tôi, tiếp tc lp trường đu tranh vì chính nghĩa. Và câu th ba, tôi mun nói đến Dũng Khí ca con người, ni gót Cha Ông, là sn sàng chp nhn hy sinh luôn c tính mng mình đ đóng góp công đc vào đi cuc chung ca Dân Tc.

Nhân Nghĩa L Trí Dũng ca Dân Tc qua nn Văn Hiến và Đo Lý Làm Người đã dy tôi nói nhng li ngn gn đó, vì phi nói trong dp bt ng nht và ngn nht thì mi la được k thù. Nếu la được k thù mà ra hp báo Quc Tế đ ch la hét lên “Đ đo Cng Sn” mà thôi, thì chng đi ti đâu, tôi đã suy nghĩ như vy sut my tháng trường trước khi đánh la CS đ được đưa ra hp báo. Bây gi nói li thì d dàng quá nhưng đy là c mt s đu trí âm thm và cô đơn nht ca mt đi người, ch có mt phút, ln ranh T Sinh ch là mt si tóc, thưa anh.

Sàigòn Times: Th
ưa, ông va nhc đến hai ch "cô đơn", khiến tôi nh li trước đây, nhân ngày Quc Hn 30.4., ông có viết mt bài rt xúc đng, nhan đ “Cuc đu tranh bng la tim và nhng ni cô đơn”. La Tim ca ông, ai cũng đã nhìn thy rõ trong sut my chc năm qua. Nhưng còn ni “cô đơn”, nếu được, xin ông cho đc gi được chia s ít nhiu vi ông?

Võ Đ
i Tôn: Ni cô đơn ca tôi là ni cô đơn chung ca nhng người t nguyn sut đi đu tranh cho quê hương. Bi thì ch riêng cá nhân mình chu nhng thua thit, cay đng, k luôn c cái chết. Thng thì chưa chc bn thân mình s có mt trong ngày vinh quang chung cho c Dân Tc.

Quanh tôi lúc nào cũng có nhng anh em chiến hu đng tâm, vn có tình thương ca đng bào và nhng tm lòng cm thông, nhưng thú tht là trên nhiu chng đường công tác t nguyn, trong nhiu đêm thao thc trn trc nghĩ v quê hương và vn nước, nghĩ v gia đình trong cnh cht vt ti hi ngoi sung túc này, tôi cũng vn là con người bình thường, vn biết chnh lòng và thm thía ni cô đơn riêng ca mình.

Tâm nguyn chưa thành, kế hoch thì ln lao nhưng nhân s và phương tin hot đng thì gii hn, eo hp đy là nhng ni cô đơn tn đáy lòng.
Cũng như trước đây, suốt mấy tháng trường băng rừng trở lại quê hương, và luôn cả những năm dài nằm trong xà lim CSVN, tôi đã viết lên nỗi lòng riêng của mình trong bài thơ Tiếng Chim Bên Dòng Thác Champy: “Hành trang nghèo mà nặng gánh cô đơn”.

Hành trình phục quốc tại hải ngoại khó khăn mọi mặt, không có chút quyền lợi gì lại bị chê bai xuyên tạc đủ điều, chỉ còn có một Tấm Lòng chia sẻ cùng anh em đồng hành trong vận nước còn bao nỗi trầm luân khổ nạn.

Lội ngược dòng nước, hoặc chọn đường gai góc mà đi, khó lắm, thưa anh, nhưng tôi vẫn không hề bỏ cuộc. Đã tự nguyện tận hiến dâng đời mình cho Tổ Quốc thì than vãn làm gì, nhưng vì anh hỏi thì tôi chỉ xin trao đổi đôi chút nỗi niềm, thế thôi.

No comments:

Post a Comment