Thursday, November 17, 2011

Ân tình chất ngất trao tặng Thiếu Sinh Quân

Trường TSQ đã cung cấp cho Quân Lực VNCH hàng ngàn chiến sĩ. Thiếu Sinh Quân vinh thăng đến tột cùng binh nghiệp là Thống Tướng Lê Văn Tỵ các tướng Nguyễn Văn Vận, Nguyễn Văn Là, Trương Quang Ân, Lý Tòng Bá, Đoàn Văn Quảng, Hoàng Văn Lạc. Các TSQ cấp tá chức vụ Sư Đoàn Trưởng, Tham Mưu Trưởng Sư Đoàn, Trung Đoàn Trưởng, Tiểu Đoàn Trưởng, Hạm Trưởng, Đại Đội Trưởng, Phi công v.v.. nhiều vô số kể.
Không còn gì hãnh diện cho bằng khi chúng ta các CTSQ thuộc Quân Lực VNCH đã có dịp được phục vụ cho quê hương tổ quốc mến yêu.
Đẹp làm sao lòng ái quốc của những chàng trai nước Việt. Đẹp làm sao những tình yêu đầy ngưỡng mộ của dân chúng với tất cả các anh chiến sĩ.
Yêu sông yêu núi tươi cười ra đi, anh là người tôi thương mến muôn đời.
Cám ơn Asia 58 đã vinh danh chúng tôi qua hình ảnh TSQ diễn hành khi Thiên Kim bắt đầu hát. Rồi quốc kỳ VNCH lá cờ vàng ba sọc đỏ xuất hiện với tiếng vỗ tay vỡ rạp của khán thính giả. Xem bài ca bất hủ này tại:

No comments:

Post a Comment