Wednesday, December 28, 2011

VC bị chửi tắt bếp vì 6 sao, đã nhận lỗi

VC bị chửi tắt bếp vì 6 sao, đã nhận lỗi
Tập Cận Bình sướng quá, móc hồ bao 300 triệu

Cuối tháng 11 nhiều người suy đoán Tập Cận Bình qua thăm Việt Nam sẽ thảo luận chủ quyền Hoàng Sa là của VN mà Thủ Tướng Nguyễn Tuấn Dũng đã tuyên bố trước Quốc Hội.


Không ngờ tứ quái Hùng, Dũng, Sang, Trọng không một lời dám nhắc đến Hoàng Sa lại còn hèn hạ khuất đầu trước Thái Tử Tập Cận Bình (sắp lên ngôi hoàng đế, chủ tịch nước).


Tứ quái Hùng, Dũng, Sang, Trọng nịnh bợ bằng cách dán thêm một sao vào cờ Trung Quốc thành 6 ngôi sao. Rồi đưa cho những em bé 7, 8 tuổi vẫy mừng chào đón viếng thăm. Hành động này như muốn thưa với Tập Cận Bình rằng đây nước VN sẵn sàng cho ngài sát nhập với Trung Cộng để đồng hóa như  dân Hồi,Tây Tạng, Mông Cổ, Mãn Thanh v.v..


Tứ quái Hùng, Dũng, Sang, Trọng thấy Hoa Kỳ đề nghị Trung Cộng và Việt Nam nên thảo luận vấn đề Hoàng Sa lại tuyên bố Mỹ không can thiệp vào chuyện tranh cãi chủ quyền. Tứ quái Hùng đành xuất chiêu hèn hạ cúi đầu dâng đất.


Tập Cận Bình trước khi qua VN lo không biết phải trả lời sao, khi những tiền nhiệm của mình là Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình đã hành động ăn cướp trắng trợn ải Nam Quan, thác Bản Dốc các biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Nhưng khi thấy tứ quái dâng thêm nước Việt Nam cho mình. Tập Cận Bình thấy ngay cuộc viếng thăm thành công quá sức khổng lồ. Khi hơn hai ngàn năm trước những tổ tiên của mình không sao tóm thâu Việt Nam được, hoặc nhục nhã như thái tử Thoát Hoan phải chui ống đồng trốn về nước.


Nay thấy Việt Cộng dâng hiến Việt Nam cho mình, Tập Cận Bình sung sướng tê người nên cho Việt Nam vay thêm 300 triệu đô la nữa. Vì hắn đã chứng tỏ cho Hồ Cẩm Đào thấy rõ công lao quá to lớn này, tất nhiên chức chủ tịch nước thay thế Hồ Cẩm Đào sẽ dễ dàng hơn.

Hoa Kỳ tím mặt không ngờ tứ quái Hùng, Dũng, Sang, Trọng phản thùng: đã tuyên bố trước Quốc Hội bây giờ có cơ hội không dám đòi lại Hoàng Sa còn xin dâng thêm đất nước Việt Nam cho Trung Cộng nữa đã làm bật ngửa mọi người.


Nhưng người dân Việt đâu có tha hành động phản quốc này Việt Cộng đã bị khắp nơi trên thế giới phê bình gay gắt, hay rõ hơn là bị chửi đến tắt bếp khiến Việt Cộng phải nhận cờ 6 sao là lỗi lầm kỹ thuật. Xin tâm tư lắng đọng và nghe kỹ những phê bình gay gắt này tại:
 


No comments:

Post a Comment