Wednesday, December 21, 2011

Việt Cộng nịnh bợ Tập Cận Bình

Việt Cộng nịnh bợ Tập Cận Bình

Thái đ ca Vit Cng là hèn vi gic và ác vi dân rất rõ ràng. VC giam tù không thả Blog Điếu Cày, khi ông phản đối Trung Cộng cưỡng chiếm Hoàng Sa và Trường Sa. Vit Cng vừa đón chào Tp Cn Bình vi c Trung Quc 6 sao. Làm như thế có khác chi nói vi TC Bình rng đt nưc VN chúng tôi sn sàng sát nhp vi nưc ông đ gom chung li thành mt nưc Trung Quc mi. Và quốc kỳ sẽ có 6 ngôi sao thay vì 5 sao như hin ti. Vit Cng rõ ràng đã phn quc và ti này không th tha th đưc. Chng c và hình nh đưc viết thành bài báo dưi đây:

Việt Nam đón Tập Cận Bình với cờ Trung Quốc 6 sao
Wednesday, December 21, 2011
HÀ NI (NV) - Dân viết báo mng cá nhân (bloggers) đang vô cùng sng st khi nhìn thy mt chuyn l đang xy ra ti Vit Nam và nhiu ngưi đt du hi ti sao, có ch ý gì.
Hình nh do hai hãng thông tn quc tế AP và AFP ph biến cho thy nhng em nh Vit Nam đưc cho ăn mc rt đp vi váy đm trng, áo đ, khăn quàng đ, trên tay mi em cm mt lá c Trung Quc.

Ðim đc bit là lá c này có ti 6 ngôi sao, gm mt ngôi sao ln và 5 ngôi sao nh. C chính thc ca Trung Quc ch có 5 ngôi sao gm mt ngôi sao ln và 4 ngôi sao nh bên phi, tưng trưng cho 5 sc tc chính là Hán, Mãn, Hi, Mông, Tng.

Câu hi đưc đt ra là “chng l chế đ Hà Ni li không biết rõ điu này hơn ai hết? Hay mun đưa Vit Nam tr thành ngôi sao th 6?”

Blogger Nguyn Xuân Din đt du hi là, “Vic chun b nhng lá c này do phía Vit Nam hay phía Trung Quc?

Không my ai tin rng Phó ch tch nưc Tp Cn Bình sang thăm viếng chính thc Vit Nam phi mang theo mt đng c, mà li là c... 6 sao!

Theo mt bài viết ca ký gi Trn Ðông Ðc trên Facebook, đây có th không phi là s lm ln in n mà là mt s “c tình đ bày t lòng biết ơn quan thy Trung Quc.”

Trưc đây, khi H Cm Ðào, ch tch nưc Trung Quc, đến Pakistan vào tháng 10 năm 2006, nưc này cũng đã đóng tiếp ông ta vi mt rng c Trung Quc 6 sao.

Ký gi Trn Ðông Ðc viết: “...qua c ch tin l ca Pakistan đã đưc Trung Quc bày t mãn ý, Vit Nam rõ ràng không phi ng dng c sáu sao (mt ln năm bé) tí nào - như nhiu ngưi vn còn nghi nghi mà đi chê ban l tân ngu dt hay sơ ý này n. Ðây chính là s bày t thin chí mang tính mt ưc mt mã giao kết. Lãnh đo Vit Nam mun nói lên điu gì đây. Hi tc là tr li.”

Bloggers Vit Nam gin d


“Quân phn quc là đây ch là đâu. K phn quc nm ngay đu não.” Mt ngưi n danh phát biu trên Nguyn Xuân Din Blogspot.

“Thô b quá. Chúng không còn coi ai ra gì c.” Mt ngưi nc danh phát biu trên Ba Sàm Blog.

Nhóm thông tin thi s Dân Làm Báo gi lá c 6 sao là “món quà triu cng dành cho thái t Tp Cn Bình.”

Tht ra, đây không phi là ln đu tiên Hà Ni s dng lá c 6 sao ca Trung Quc. Khi đưa tin Tng Bí Thư Nguyn Phú Trng đi sang Bc Kinh ngày 11 tháng 10, 2011, đài truyn hình VTV1 cũng đã cho đc bn tin trên đó có lá c Trung Quc 6 sao. (TN)

No comments:

Post a Comment