Thursday, December 29, 2011

Huế đẹp diễm lệ ngất ngây

 Huế đẹp diễm lệ ngất ngây.

Tổng hợp: Bs. NguyễnĐăngĐời, Ns. DươngThiệuTước, NgọcHạ, PhạmĐứcMậu, HàXuânThụ.

C thi Trung Hoa thưng đ cp đến mt loi cây quí phái, có hoa thuc loi “vương gi chi hoa”, đó là cây Ngô Đng qua câu c thi:

Ngô Đng nht dip lc
Thiên h
cng tri thu

(Mt lá ngô đng rng. C thiên h biết mùa thu ti)

Huế xưa kia, Ngô Đng ch đưc trng chn vương gi. Sách Đi nam nht thng chí còn ghi li: "Các tnh ven núi đu có. Đi Minh Mng đưc đưa t Qung Đông đem v, trng hai bên góc đin Cn Chánh. Li sai bin binh đem lá lên các núi đ tìm khp, tìm đưc, đem trng các góc đin".

Cm lá lên núi tìm cây ngô đng v xuôi, khác nào mang cây ngô đng trong huyn s, trong thi ca v trng trên đt Thn Kinh.

Theo truyn thuyết, thu xưa vua Phc Hy tình c trông thy có năm sc sao rơi xung cm ngô đng và chim phưng hoàng đến đó đu.

Nhà vua biết phng là chúa ca các loài chim, do vy cây ngô đng này hp th tinh hoa ca tri đt, là 1 g linh có th chế đưc đ nhã khí đưc, lin cho ngưi h cây, ct làm ba đon đ phân tam tài (thiên-đa-nhân). Đon ngn, tiếng quá trong và nh, đon gc tiếng đc và nng, ch có đon gia tiếng va trong va đc, có th dùng đưc.

Nhà vua cho ngâm đon gia thân cây gia dòng nưc, đúng by mươi hai ngày đêm, vt lên phơi trong mát cho tht khô, chn ngày tt, gi ngưi th khéo Lưu T Kỳ chế làm nhc khí, bt chưc nhc Cung Dao Trì, đt tên là Dao cm. Đàn lên, có th làm h nghe nín kêu, vưn nghe nín hót…(theo truyn tích Bá Nha &T Kỳ ).

Cũng do xut phát t mt huyn thoi "vương gi" như vy nên cây ngô đng xưa kia ch trng nhng nơi quyn quý thiêng liêng, đó là trong Hoàng thành và các lăng vua nhà Nguyn. Thm chí, cây Ngô Đng qúi đến ni vua Minh Mng cho khc hình lên Du đnh ca Cu Đnh.


Theo nhà nghiên cu Đ Xuân Cm thì hin nay 8 cây ngô đng sau Đin Thái Hoà, khu vc T, Hu Vu không phi có t thi Minh Mng mà tui cây ch vài ba mươi năm tr li đây.

Trong 8 cây ngô đng y ch có 3 cây có kích c ln và chiu cao t 16-18m, đưng kính ti thiu là 0,7m. Ngoài đa đim va nêu, cây Ngô đng Huế còn có th thy mt vài công viên (Thương Bc, Phu Văn Lâu, T Tưng), vài lăng tm (Minh mng, T Đc) nhưng tt c ch là cây non tr, tui cây ch vài ba chc năm tr li.

Do cây thuc loi mc nhanh, g xp, nên thưng d ngã đ mi khi gp lc bão. công viên T Tưng, ngày xưa có mt cây Ngô đng rt ln, theo li k thì nhiu ngưi dân đã nhìn thy chim phưng hòang v đu đó.

Năm 1985, trong cơn bão ln, cây Ngô đng y đã đ. Hin nay góc công viên y vn còn mt cây Ngô đng khác, bây gi nó đã cao ln, ra hoa đã nhiu năm.

Hoa ngô đng như mt tm màn hoa, sc hng phn chen ln tím pht nht nhìn ging đuôi chim phưng hoàng nhy múa khoe sc kiu dim.

Chiêm ngưng hoa ngô đng hay nht chính là lúc nng m. Cánh hoa un cong và chm li như lng đèn. Hoa nh, thưng mc thành tng chùm. Phân bit tui đi ca ngô đng bng cách quan sát s lưng lá trên cây.

Ngô đng còn non lúc ra hoa có chen ln lá. Ngô đng già thì không, c cây trút hết lá đ dn sc cho nhng “tm áo hoa” đp đến mê hoc.

Theo nhà nghiên cu Đ Xuân Cm, cây ngô đng Huế thuc chi Firmiana, là mt th biến chng (Variaty) ca loài ngô đng, có đim ni bt là hoa đc to thành chùm hoa hơi khác, toàn b trc hoa t và đài hoa đu đưc ph đy lông màu tím.

Do vy khi hoa n r, c cây nhum mt màu hng tím ging cây anh đào, trông rt đp. nhng cây đã thành thc sinh hc, hoa n r sau khi cây đã rng lá toàn phn, do vy toàn cây ch có hoa. Khác hn cây ngô đng vn mc phía bc Vit Nam và min nam Trung Quc, có hoa vàng và trng vàng.Ngô Đng thc s lng ly và sang trng vào thi kỳ đơm hoa . Lúc đó, Ngô Đng trút hết lá ri phô kết nhng chùm hoa nho nh, dày đc trên cành, t màu tím nht ri dn ng hoa cà. T xa, đng ngm thy c mt vòm hoa làm sáng đp không gian.

Cũng chính vì vy nên nếu Ngô đng trng riêng trên mt con đưng thì tuy s rt đp lúc ra hoa nhưng s không đ bóng đ che mát cho ngưi x s nng nóng này. S đp hơn nếu Ngô đng đưc trng xen k, tô đim các chùa chin, các cung đin trong thành ni, nhng công viên trong thành ph.

Đến Huế, bn hãy mt ln ngm xem hoa Ngô Đng đ t mình chiêm ngưng nét vương gi ca loài hoa quý phái này, s thy hương thi gian đng li.

Ngô đng là loài cây đ li nhiu vương vn trong lòng thi nhân mc khách. Đ Ph trong nhng ngày lang thang bên sông Hoàng Hà, quá say mê v đp ca ngô đng mà viết:

“Hương đo trc dư anh vũ lp
Bích Ngô thê lão ph
ưng hoàng chi”
Vua Thiu Tr thì mê ngô đng mà hóa thân làm thi sĩ và cho khc lên bia m mình câu thơ v loài hoa cao quý này:

“Ly biên tam kính cúc
D
bán nht thanh ngô”

Thì ra ngưi đã khut mà vn còn vang tiếng lá ngô đng rơi ngoài hiên vng.

Nhà th
ơ Bích Khê nhìn thy sc thu bun xao xuyến qua câu thơ:

“Ô hay bun vương cây ngô đng
Vàng r
ơi, vàng rơi thu mênh mông.”

Lá ngô đng có hình trái tim hay git l - nhng trái tim biết bay, nhng git l xoay xoay trong bui chiu đy gió khiến ai bt gp đu không khi thy lòng bâng khuâng. Lá vàng my tháng lin ri rng hn vào cui mùa đông. Sang xuân cây mi n hoa, t xa nhìn li là c mt vòm sáng thanh tao gia đt tri, như làn mây tím trùm lên thành ph. Nhng bui sáng ban mai khi sương còn ưt lá, hoa ngô đng càng thêm huyn o, lung linh.

No comments:

Post a Comment