Thursday, November 15, 2012

Tập Cận Bình, Tổng bí thư Đảng CS Trung Quốc


Tập Cận Bình, Tổng bí thư Đảng CS Trung Quốc


15 Nov 2012

 

 
1.- Ông Tập Cận Bình (Xi Jinping) đã thay thế ông Hồ Cẩm Đào trở thành tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, đứng đầu thế hệ lãnh đạo thứ năm của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới

Theo Tân Hoa xã, ông Tập (59 tuổi) là một trong bảy ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã được bầu ra sáng 15-11 tại Bắc Kinh.

2.- Ông Lý Khắc Cường ( Li Keqiang ) 57 tuổi cũng có tên trong thường vụ và dự kiến sẽ thay thế Thủ tướng đương nhiệm Ôn Gia Bảo trong cuộc họp vào tháng 3 sang năm. Cả hai ông Tập và Lý đều đủ trẻ để có thể hoàn tất hai nhiệm kỳ năm năm, tức tới năm 2022. Ngoài hai ông Tập và Lý ra mắt ngày 15-11 còn có:

3 - Phó thủ tướng Trương Đức Giang, Zhang Dejiang, 66 tuổi

4 - Du Chính Thanh, Yu Zhengsheng, 67, Trưởng Ban tuyên giáo

5 - Lưu Vân Sơn, Liu Yunshan, 65; Bí thư Thành ủy Thiên Tân

6 - Trương Cao Lệ, Zhang Gaoli, 66 tuổi

7 -  Phó thủ tướng Vương Kỳ Sơn,Wang Qishan, 64 tuổi

Đó là Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc gồm bảy vị Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Trương Đức Giang, Du Chính Thành, Lưu Vân Sơn, Vương Kỳ Sơn và Trương Cao Lệ.

No comments:

Post a Comment