Thursday, January 23, 2014

Tàu Cộng đóng tàu tuần duyên lớn nhất thế giới


Tàu Cộng đóng tàu tuần duyên lớn nhất thế giới

Tàu Cộng dự định đóng tàu tuần duyên 10,000 tấn lớn nhất thế giới. Hiện nay Tàu Cộng chỉ có loại 4,000 tấn trong khi Nhật Bản đã có tầu tuần duyên lớn đến 6,000 tấn.


No comments:

Post a Comment