Tuesday, January 21, 2014

Một cuộc tranh tài tiên đoán thần số


Một tranh tài về tiên đoán diệu số

Nước Trung Hoa ngày trước có ông quan tòa Bao Công xử án cực kỳ nghiêm minh và không sợ hãi bất cứ ai kể cả vua. 

Trong câu chuyện Bao Công Hiệp Cốt Thần Toán đã dàn dựng một phụ nữ  vong quốc thưa kiện vua Tống cho người ăn cắp quốc ấn, Bao Công đã thuyết phục được vua Tống phải ra tòa. 

Ở đoạn kết Bao Công đã ra lệnh chặt đầu ông Quốc Sư phạm tội. Toàn bộ câu chuyện đã diễn xuất thật hay với nhiều tình tiết ly kỳ. 

Một trích đoạn video dưới đây làm mọi người nhớ mãi những kỳ diệu của thuật tiên đoán diệu số.

3 comments: