Thursday, January 26, 2012

Trung Cộng đã giết triệu dân Tây Tạng

Trung Cộng đã giết triệu dân Tây Tạng

Ông Murat Auezov, nhà ngoại giao kiêm sử gia người Kazakh, đã viết: "Chúng ta không nên tin bất cứ một điều gì nơi cửa miệng của những người lãnh đạo Trung Cộng. Là một sử gia, tôi có thể nói Trung Quốc của thế kỷ 19, Trung Quốc của thế kỷ 20, và Trung Quốc của thế kỷ 21 không giống nhau; tuy nhiên, có một điều vẫn không thay đổi được nối liền từ xưa đến giờ là tham vọng bành trướng lãnh thổ của người Trung Quốc."

Lịch sử thế giới cho thấy chỉ trong thời gian 45 năm từ 1950 đến 1995, Trung Cộng đã bộc lộ tham vọng bành trướng bá quyền bá đạo bằng các hành động quân sự rất nhiều lần:

Năm 1950, Trung Cộng đã đánh chiếm Cao Nguyên Tây Tạng, một quốc gia tự do độc lập để áp đặt sự cai trị độc tài cộng sản lên nhân dân Tây Tạng. Vào năm 1959, Trung Cộng lại trấn áp đẫm máu cuộc kháng chiến của nhân dân Tây Tạng.

Trung Cộng đã thảm sát hơn một triệu người dân Tây Tạng để khống chế nhân dân Tây Tạng và sáp nhập Cao Nguyên Tây Tạng vào lãnh thổ Trung Cộng kể từ ngày đó cho tới hôm nay.

Xem tiếp Tibet never will be a part of China:

No comments:

Post a Comment