Friday, February 17, 2012

Đòi tòa trục xuất mẹ để bán nhà

Đòi tòa trục xuất mẹ để bán nhà 

Peter, 71 tuổi đang đòi tòa ra lệnh trục xuất mẹ là Mary Kantorowski đã 98 tuổi ra khỏi nhà để bán giá $330,000.00 Probation court hiện đang ra lệnh cấm bán.

Cách đây vài năm Mary đã sang tên chủ quyền cho Peter nhưng có ghi điều khoản Mary được quyền sống tại nhà đó mà vợ chồng bà mua từ năm 1953.

Tòa Thượng Thẩm Bridgeport ở Connecticut sẽ xét án ngày 2 March 2012. Muốn biết thêm chi tiết: Click tại đây  

Và khi về già, chúng ta có nên sang tên tất cả tài sản cho con cái hay chỉ nên viết trong di chúc mà thôi ?

No comments:

Post a Comment