Sunday, February 12, 2012

Nơi lái xe dễ bị phạt

Cities with the most speed traps

Tại tiểu bang tôi ở, cảnh sát ít khi phạt người lái xe  nếu không vượt quá speed limit 10 mph. Cho nên nếu lái 60 mph trong vùng limit 55 mph bạn thường bị người khác dơ ngón giữa, vượt qua mặt như ngầm nói: đồ lái xe chậm như rùa !!!


Riêng tại VN có nơi cảnh sát tung lưới cá vào xe, nên có khi người lái motocylcle bị té gẫy cổ hoặc chân tay. Mỗi nơi mỗi khác và chúng ta nên cẩn thận khi lái xe tại các thành phố Mỹ dưới đây:

1.- Austin,Texas: 3 miles quá giới hạn tốc độ cũng bị phạt.


10. Austin, TX

Law enforcement in the capital of Texas has a reputation for handing out speeding tickets to motorists only one to three miles per hour over the posted limits, says Farrell. "Trapster users have posted on Trapster"s Facebook page that many speed limits drop quickly, and happen to have heavy police ‘speed enforcement" in those areas."

9. Colorado Springs, CO: Có nhiều xe cảnh sát ngầm trà trộn.

Colorado Springs uses a lot of unmarked police cars that will try to blend into traffic to catch unsuspecting motorists, says Farrell.

8. Chicago, IL : Có gắn 418 máy chụp hình tự động.

"Chicago has the MOST red light cameras, more than any other U.S. city," Farrell says, although according to the GPS community website  POI Factory , which maintains an updated list of red light and speed cameras, Chicago is number two in the country, with a whopping 418 traffic–enforcement cameras in its metro area.

Và còn 7 thành phố nữa có tên trong bài tường trình dưới đây:

http://autos.yahoo.com/news/cities-with-the-most-speed-traps.html

No comments:

Post a Comment