Monday, October 7, 2013

VNCH tan tành vì Mỹ & Cộng Sản


VNCH tan tành vì  Mỹ & Cộng Sản

 Hà Xuân Thụ

Thật đúng với câu nói muốn người ta không biết thì đừng có làm, các chứng cớ cho thấy nước Việt Nam Cộng Hòa đã bị hy sinh và tan tành bởi Hoa Kỳ và khối Cộng Sản. Và tôi đã viết trong bài Thiếu Sinh Quân lừng danh quân sử như sau:

Tổng Thống Lyndon B. Johnson đã xác nhận khi trả lời Thượng Nghị Sĩ Eugene McCathy rằng: - He (Diệm) was corrupt and he ought to be killed. So we killed him. We all got together and got a goddam bunch of thugs and we went in and assassinated him. Now, we've really had no political stability since then. Xin tóm dịch giòng chữ xác nhận tội ác đó như sau: Chúng tôi là nhóm trời đánh đã giết chết TT Diệm.

Chứng cớ rành rành hiện trên You Tube khi bấm vào giòng chữ  này:  LBJ Admits Murder of Diem.

Trong video chủ đề: Thích Trí Quang, thần tượng hay tội đồ dân tộc mà ông Liên Thành đã tố cáo Thích Trí Quang là gián điệp hai mang vừa là cán bộ Việt Cộng đã tuyên thệ, vừa làm việc ăn lương cho CIA Mỹ để thực thi kế hoạch đảo chánh giết chết Tổng Thống Ngô Đình Diệm, để phá tan tành chính quyền Đệ I Việt Nam Cộng Hòa.

Ở thập niên 1950 Hoa Kỳ tuyên bố VNCH là tiền đồn chống Cộng, rồi Hoa Kỳ nhất định phải giết cho được anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm rồi đổ bộ hơn 600,000 quân Mỹ vào, và đã gây ra Chiến Tranh Việt Nam vô cùng khốc liệt trong tầm mức quốc tế. 

Hồ Chí Minh giết người không nương tay trong vụ án cải cách ruộng đất, ông tướng công thành vạn cốt khô Võ Nguyên Giáp cũng chẳng vừa. Họ thản nhiên hy sinh nhiều trăm ngàn lính bộ đội Cộng Sản trong nhiều trận Điện Biên Phủ, Khe Sanh và tổng công kích khắp các tỉnh VNCH trong dịp lễ hưu chiến tết Mậu Thân 1968.

Hoa Kỳ là nước dân chủ quí trọng mạng sống con người hơn cả vàng bạc châu báu. Dân chúng Mỹ ghê tởm sợ hãi trước những cảnh tượng Cộng Sản giết người như ngoé. Đến khi lính Mỹ bị chết và bị bắt làm tù binh quá nhiều nên dân chúng Hoa Kỳ phẩn nộ đã biểu tình rất lớn phản đối chiến tranh Việt Nam.

Tổng Thống Nixon và Kissinger đã bí mật đi đêm với Trung Cộng và Việt Cộng, đã bán đứng và hy sinh VNCH bằng vô số thủ đoạn cực kỳ bẩn thỉu. Điển hình như chuyện Kisinger mớm mồi cho Trung Cộng xâm chiếm Hoàng Sa của Việt Nam vào khoảng đầu năm 1974, Kissinger lại không cho phép chiến hạm Mỹ đang ở ngay Hoàng Sa tham chiến hoặc giúp đỡ nhân đạo cứu vớt các chiến sĩ Hải Quân VNCH nổi trôi lình bình trên biển khi tàu bị chìm.

Bây giờ nghiệm lại chúng ta thấy Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã anh minh hết mực, không cho phép Hoa Kỳ đổ bộ quân lính chiến đấu vào Việt Nam. Tài liệu và chứng cớ này đã lưu truyền trong sổ sách và trong video chủ đề dưới đây:


Phóng sự tài liệu Tổng Thống Ngô Đình Diệm trong video #17

No comments:

Post a Comment