Thursday, October 17, 2013

Đại bàng gẫy cánh

Đại bàng gẫy cánh

Người sáng tác video cũ này rất cảm động khi nhớ lại vào năm 1978 trên đường đi vượt biên, anh đã gặp một đại bàng VNCH gẫy cánh, trở thành một thương binh tật nguyền, tơi tả lê tấm thân tàn đi hát dạo.

No comments:

Post a Comment