Friday, October 25, 2013

Tự do hay là chết


Tự do hay là chết

  Hà Xuân Thụ
Năm 1954 Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã tổ chức cuộc di cư vĩ đại hơn một triệu đồng bào Việt Nam từ miền Bắc vào miền Nam với rất ít thương vong.

Sau khi Việt Cộng cưỡng chiếm miền Nam năm 1975, dân chúng miền Nam đã quá sợ  hãi Cộng Sản nên đã chọn  tự do hay là chết. Và biển Đông đã chôn xác hàng trăm ngàn thuyền nhân VN đi tìm tự do.

Hai cuộc di cư vĩ đại nói trên của người Việt trong lịch  sử đã nói lên giá trị của Tự do hay là chết. Video dưới đây đã ghi lại hình ảnh cuộc di cư vĩ đại 1954 này:
 

No comments:

Post a Comment