Sunday, October 20, 2013

Nước phun theo tiếng hát Whitney Houston

Nước phun theo tiếng hát Whitney Houston ở Dubai

Trích sưu tầm của: Nguyễn Duy Quan

Mời xem hệ thống phun nước tại Dubai. Đã phun nước đồng bộ khi Whitney Houston trình bày:


Trình diễn võ thuật quốc gia Đại Hàn
 

Trích sưu tầm của:  Bùi Bồn  & Tôn Long Châu


No comments:

Post a Comment