Tuesday, November 9, 2010

Tài hoa Nguyễn Lương Thuật và tri kỷ Bích Khuê

Trong khóa 16 ai cũng biết Nguyễn Lương Thuật đẹp trai và phong trần, với bước nhẩy Bebop tuyệt vời mà không ai trong khóa có thể sánh nổi.

Thuật cực kỳ thông minh và nghệ thuật ăn nói lại càng xuất xắc đến nỗi đầu thập niên 70 Chỉ Huy Trưởng Hải Đội 2 Zuyên Phòng là Trung Tá Quí rất trọng dụng nên không phải cực khổ lái tàu đi tuần tiểu như tôi và các thuyền trưởng PCF khác. Muốn tìm hiểu thêm về Thuật có lẽ bạn phải hỏi đến anh Trịnh Như Toàn (K15) hoặc chị Bích Khuê, phu nhân của anh Thuật, may ra mới biết thêm được phần nào nữa những tài năng đa diện của anh.

Bên cạnh là hình kỷ niệm Thuật và Bích Khuê khi họp khóa 2004 mà tôi vẫn còn lưu giữ trong hardisk.

Bạn Nguyễn Lương Thuật xứng đáng là đệ nhất tài hoa của K16.

Hà Xuân Thụ
9 Nov 2010.

No comments:

Post a Comment