Tuesday, November 2, 2010

Hai bệnh giết người rất lẹ

Đầu năm 2010 tôi có email đến quí bạn hai DVD của Kiều Mỹ Duyên phỏng vấn một bác sĩ về những căn bệnh ung thư cấp tính đã giết chết bệnh nhân rất lẹ không kịp trở tay nếu không được khám phá sớm bởi những X-ray tests để giải phẩu kịp thời.

Hai DVD online này đã chấm dứt hết còn xem được, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ KM Duyên nói về câu chuyện một bà bạn có con trai là một bác sĩ nổi tiếng ở Sandiego không cứu nổi mẹ mình khi bà nói đau nhẹ ở bụng dưới, bà đã chết trong vòng ba tháng.

Hai căn bệnh hiểm nghèo đó là: Ung thư tử cung với quý bà và ung thư phổi với quý ông. Chúng ta đừng xem thường mỗi khi đau nhẹ ở bụng hay ở ngực.

 

No comments:

Post a Comment