Saturday, November 27, 2010

Tài Chí với 3 thế tập đầu tiên 1,2,3

Thân gửi đến quí bạn 3 thế tập đầu tiên của 10 thế tập thể dục Tài Chí (Càn khôn Thập Linh). Vì  giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất cho lứa tuổi chúng ta.
No comments:

Post a Comment