Tuesday, November 16, 2010

Nguyễn Hoàng Nguyên, nhân vật của năm 2010.

Trong năm 2010 bạn Nguyễn Hoàng Nguyên đã tạo nên hai sự kiện lớn xẩy ra đó là họp khóa 16 tại San Joses và phát hành báo điện tử web 16 để có thể theo kịp với trào lưu tiến bộ của thế giới vi tính.

Sau khi chương trình họp khóa có được ngân quỹ chính thức,  Hoàng Nguyên đã đưa khóa 16 đi nhiều chuyến tàu express nôn ruột, nhiều người lo lắng họp khóa không thành. Diễn đàn 16 trở nên sôi động và nín thở qua những emails xát bằng xà bông đen thẳng tay. Các bạn 16 nhảy vào cứu trợ như Tụng, Hoài, Cương, Sạ, Hạnh, Thụ, Hiệp, Tuân, Lung v.v.. Emails đã gửi về như bươm bướm trong hai mùa Xuân Hè rực rỡ 2010. Kết quả đã tạo thành lần họp khóa thành công nhất chưa từng thấy mà ai cũng có thể xem lại những đoạn Video này  đang lưu giữ trong trang báo điện tử Web 16.

Thành công rực rỡ của họp khóa 16 là do sự hợp tác đa dạng của rất nhiều tài năng khắp nơi như bạn Trần Cao Hoài ở Úc, chị Minh Hương ở Anh Quốc, chị Bích Khuê, MC Bích Nga, MC Cao Đình Cân, Phạm Bách Phi, Phạm Tiến Cương, Trịnh Xuân Tụng, anh chị Trần Bá Hạnh, Nguyễn Văn Lang, anh chị Trần Cao Sạ, Nguyễn Đình Sài, Phạm Vũ Kim, Nguyễn Ngọc Châu v.v.  Và công lao to lớn nhất của họp khóa 2010 được mọi người đồng ý trao cho bạn Nguyễn Hoàng Nguyên.

Say men thành công Nguyễn Hoàng Nguyên đề nghị hủy bỏ báo giấy cổ lỗ xĩ bằng báo điện tử . Kết quả Web 16 ra đời để hòa nhịp với những tiến hóa của khoa học mà chúng ta có thể xem ngay những tin tức và hoạt động của khóa 16 tại www.denhibacgiai.com

Bạn Nguyễn Hoàng Nguyên xứng đáng là nhân vật của K16 trong năm 2010.

No comments:

Post a Comment