Sunday, November 3, 2013

20 phóng sự về Tổng Thống Ngô Đình Diệm


20 phóng sự về Tổng Thống Ngô Đình Diệm

Khoảng thời gian 9 năm ngắn ngủi từ 1954 đến 1963 do Tổng Thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo là giai đoạn quí hiếm duy nhất mà nước Việt Nam Cộng Hòa có được thực sự độc lập và tự do trong hơn 4,000 lịch sử của nước Việt Nam.

Đất nước không còn vua chúa hoặc bị ngoại bang thống trị. Dân chúng miền Nam có cơ hội tận hưởng những phồn thịnh, thanh bình, và tự do. Tất cả đều nhờ vào những công lao cực kỳ to lớn và những nỗ lực kinh người của Tổng Thống Diệm.

Nhân dịp lễ giỗ tưởng niệm 50 năm cố Tổng Thống Diệm bị thảm sát ngày 2 tháng 11 năm 1963. Chúng tôi liệt kê ra đây 20 thiên phóng sự tài liệu về Tổng Thống Ngô Đình Diệm để biết, tri ân và tưởng nhớ đến một nhà lãnh đạo đại ái quốc, liêm khiết, độc thân đã trọn đời hy sinh cho nước Việt Nam:


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No comments:

Post a Comment