Tuesday, April 23, 2013

Trồng cần sa để bán ở Mỹ


Trồng cần sa để bán ở Mỹ
 
Nếu bạn muốn trồng cần sa để bán một cách hợp pháp hoặc tự do hút sách chắc chắn phải dọn về ở tại Washington (Seattle) hoặc Denver (Colorado) có mầu xanh đậm. Riêng việc hút cần sa để phê cho đã thì dễ dàng hơn nhưng phải xin giấy phép của bác sĩ tại các tiểu bang có mầu xanh nhạt như trong bản đồ và văn kiện đính kèm (Weblink).
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment