Wednesday, January 6, 2016

SBL đoán về chọn lựa của Đảng CSVN # 12

SBL đoán về chọn lựa của Đảng CSVN # 12

6 January 2016

Hà Xuân Thụ

Tôi dùng Select Best Life (SBL) để  tìm kết quả chọn lựa nhân sự của Đảng Cộng Sản Việt Nam thứ 12 vào tháng Giêng năm 2016 mà Việt Cộng sẽ công bố trong vài tuần lễ nữa.

SBL cho biết như sau: Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang bị loại Nguyễn Sinh Hùng may mắn nhất, còn Nguyễn Phú Trọng không được rõ ràng.

Thiệt là tin xấu cho Việt Nam vì ai cũng biết giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Cộng đang áp sát ranh giới biển Đông của Việt Nam mà tên bán nước Nguyễn Sinh Hùng vừa được Trọng Lú gửi qua Tàu thần phục qụy lụy xin xỏ Tập Cận Bình.



No comments:

Post a Comment