Saturday, May 19, 2012

Phỏng vấn AET Nguyễn Ngọc Hạnh

Phng v AET Nguyn Ngc Hnh


Xem bài phng vn này chúng ta thy được nhân sinh quan cao quí ca nhiếp nh gia CTSQ Nguyn Ngc Hnh: thà b lt chc tù ch không cho lính nhy dù ném lu đn xung hm đ giết chết thường dân vô ti và quí làm sao hnh phúc tuyt vi ch còn rt ít ca mt thương binh VNCH....

No comments:

Post a Comment