Thursday, May 24, 2012

Cộng Sản (CS) đổi thành Cướp Sạch

Cộng Sản (CS)  đổi thành Cướp Sạch

Gần đây dân Việt Nam đã đổi tên gọi bọn Cộng Sản (CS) thành bọn Cướp Sạch cho đúng nghĩa những gì chúng đã vơ vét hết tài sản của dân chúng miền Nam sau ngày 30/4/1975 và bây giờ lại cướp trắng trợn cả nước.

Gần đây vụ Văn Giang đã làm người dân miền Bắc cực kỳ phẩn uất khi bọn cưỡng chế đất dùng hơn 3,000 công an đến đàn áp dân chúng. Sau đó dùng nhiều xe ủi đất san bằng nhà cửa, vườn cây cảnh , mồ mả trong dự định xây dựng khu EcoPark.

Không phẩn uất sao được khi bọn Cướp Sạch đền bù cho dân 50,000/m2 và bán ngay lại với giá 5 triệu đồng/m2  chúng lời 100%.

Rõ ràng dân chúng đầu tư mua nhà $200,000 nếu bán lời 100% sẽ được 20 triệu. Bọn Cướp Sạch nhẩy vào cướp nhà đất lời ngay199 triệu 800 ngàn trong khi dân chúng vừa mất nhà vườn tược công ăn việc làm lại mất trắng hơn 199 triệu tiền lời.

Những tin tức về  Kết KimKết Hối mới thật đáng lo ngại. Kết hối (đoái) có nghĩa chính quyền sẽ phạt vạ tịch thu những ai giữ tiền Đô La Mỹ .

 Riêng tin tức về  kết kim mới thật khủng khiếp bởi vì trong vài năm vừa qua các ngân hàng ở VN trả phân lời cao hơn 20 % cho nên dân chúng đem hết vô số những lượng vàng nguyên chất đem gửi nhà băng để lấy lời cao.

Nhưng sau ngày Kết Kim, 25 tháng Năm 2012, nếu dân chúng muốn đòi  lại vàng thật có thể ngân hàng sẽ đưa lại cho dân vàng giấy (certficate) mà thôi. Vàng thật đổi thành vàng giấy và sau này liệu bọn Cướp Sạch có trả lại tiền thật khi certificates expired và dân muốn đòi trả bằng tiền thật?

No comments:

Post a Comment