Monday, January 17, 2011

Video phỏng vấn nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh

Xem bài phỏng vấn này chúng ta thấy được nhân sinh quan cao quí của nhiếp ảnh gia CTSQ Nguyễn Ngọc Hạnh: thà bị lột chức ở tù chứ không cho lính nhảy dù ném lựu đạn xuống hầm để giết chết thường dân vô tội và quí làm sao hạnh phúc tuyệt vời chỉ còn rất ít của một thương binh VNCH....

No comments:

Post a Comment