Wednesday, December 22, 2010

Miền Nam khốn khổ trong giai đoạn 1975 - 1988

Xem bài phỏng vấn đưới đây chúng ta biết tù CS ghê gớm như thế nào, Sàigòn nghèo sơ xác năm 1988, nhà báo Vũ Ánh quyết định không làm việc với VC khi ra tù năm 1988, ông đạp xích lô 4 năm mới qua được Mỹ. Đây là câu chuyện một cá nhân trong hàng triệu các khốn khổ khác:

No comments:

Post a Comment