Wednesday, April 20, 2016

Hồ sơ mật dinh Độc LậpH sơ mt dinh Đc Lp

Trích từ NĐ Tựu's email & Tác giả : Tiến Sĩ Nguyễn Tiến Hưng

Nhân dịp kỷ niệm ngày quốc hận 30-4-1975 sắp đến. tôi nhớ lại đã viết trong bài Thiếu Sinh Quân lừng danh quân sử :

Tiến Sĩ Nguyễn Tiến Hưng trong buổi họp báo quốc tế ở Hoa Thịnh Đốn đã thẳng thừng tố cáo làm Nixon và Kissinger nhục nhã vô cùng. Khiến Tổng Thống Ford phải chấp nhận cho gia tăng người Việt Nam được tị nạn ở Hoa Kỳ tới 200,000 người trong khi tên khốn nạn Kissinger chỉ  muốn 50,000 và hắn đã từng nguyền rủa sao tụi VNCH không chết hết đi cho sớm !!!

Đó là công lao vô cùng to lớn của Tiến Sĩ Nguyễn Tiến Hưng đã giúp cho Cộng Đồng người Việt Hải Ngoại được to lớn như ngày nay. Chúng tôi vinh danh và tạ ơn Tiến Sĩ Nguyễn Tiến Hưng.

Không có gì quí giá và chính xác cho bằng chúng ta nên nghe lại một tường trình lịch sử "Hồ sơ mật dinh Dộc Lập" để biết rõ ràng những âm mưu giết chết Việt Nam Cộng Hòa của Kissinger và  Nixon.

Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu sau khi giúp Nixon đắc cử năm 1968 lại bị Nixon & Kissinger phản phé, coi thường, lừa dối liên tục cho đến khi mất nước 1975.Vào nghe tại    > > >       Hồ sơ mật dinh Độc Lập

No comments:

Post a Comment