Saturday, April 30, 2016

Đặng Chí Bình đệ nhất anh hùng VNCH

Đặng Chí Bình đệ nhất anh hùng VNCH

Năm 1962 trong khi chúng ta đang sống ở Sài gòn an bình phồn thịnh thế mà anh hùng biệt kích Đặng Chí Bình bỏ tất cả để một mình đổ bộ xâm nhập Hà Nội thi hành công tác tình báo.

Kết quả tuy giao xong được 2 mật thư, nhưng sau đó anh Bình đã bị công an bắt được giam ở Hỏa Lò Hà Nội. 

Anh Bình bị đối xử vô cùng khốn khổ còn hơn thú vật, sống không được chết không xong, vì anh bị cùm hai tay hai chân và mồm cũng bị cùm luôn. Hãy nghe 2 audio đọc truyện tại :

Thép Đen 2      &    Thép Đen 3


Kính tặng Đặng Chí Bình:

No comments:

Post a Comment