Wednesday, September 12, 2012

Vá Cờ của NN Hạnh giúp thương binh 175 ngàn

Vá Cờ của NN Hạnh giúp thương binh 175 ngàn 

Hà Xuân Thụ
 
Ðại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ 6 hoàn tất tại Nam California với số tiền tổng kết sơ khởi là khoảng 570 ngàn Mỹ kim. Trong đó bức tranh Vá Cờ của nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh  được ông Kelvin Phạm mua ủng hộ với số tiền khổng lồ $175,000.00 đủ biết sự giúp đỡ của hai  ông Kelvin Phạm và Nguyễn Ngọc Hạnh cho các thương binh và quả phụ VNCH thật là cực kỳ to lớn.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh xuất thân từ trường Thiếu Sinh Quân Đông Dương như ông đã xác nhận trong video:
 

Trong thời gian tù cải tạo trại Hoàng Liên Sơn Bắc Việt ông Nguyễn Ngọc Hạnh đã nhận mình là một CTSQ Đông Dương loại lão làng và kể cho CTSQ Vũ Đình Pha và CTSQ Dương Chỉ Hồng biết. Ngay từ đó họ nấu ăn chung, yểm trợ tinh thần và bảo bọc lẫn cho nhau cho đến khi ra khỏi tù và hiện giờ cả ba người đang định cư ở Hoa Kỳ.

Tác phẩm Vá Cờ (VNCH) và tài năng của nhiếp ảnh gia cựu TSQ  Nguyễn Ngọc Hạnh cũng được tôi đăng trong bài chủ đề:
 

Bà Hạnh Nhơn cho biết quý vị ủng hộ các thương phế binh VNCH lúc nào cũng được. Chi phiếu xin đề ĐNH cám ơn anh và gửi về: 

Hội H.O. Cứu Trợ TPB & Quả Phụ VNCH
PO Box 25554
Santa Ana, CA, 92799

No comments:

Post a Comment