Sunday, September 16, 2012

Nói sao thì người vậy


Nói sao thì người vậy


Trích từ ĐĐ Tuân's email
 
 Một hôm Tô Đông Pha đến chơi chùa, cùng ngồi thiền với nhà sư, trong khi ngồi thiền thấy an lạc xuất hiện. Xả thiền xong, Tô rất vui vẻ hỏi nhà sư:
- Ngài thấy tôi ngồi thiền như thế giống cái gì?
- Trong ngài giống như Đức Phật.
...


Tô nghe thế vui lắm. Thiền sư hỏi lại:
- Thế ngài thấy tôi ngồi thiền giống cái gì?
Tô đáp:
- Trông ngài ngồi thiền giống 1 đống phân bò
Thiền sư nghe thế cũng hứng chí lắm.

 

Tô Đông Pha cười suốt dọc đường về, nghĩ bụng hôm nay ta đã thắng lão hòa thượng đó 1 phen rồi. Bị ta nói là đống phân bò mà không bẻ lại được câu nào cả. Tô về khoe với em gái Tô tiểu muội:
- Hôm nay anh đã qua mặt được lão sư già đó rồi

 

 

Tô tiểu muội hỏi chuyện gì, Tô Đông Pha hào hứng kể lại. Tô tiểu muội cười ầm lên, Tô Đông Pha càng hào hứng. Tiểu muội nói:
- Muội cười là cười huynh đó, huynh lại thua lão hòa thượng ấy rồi.


Tô ngạc nhiên hỏi thế nào. Tiểu muội đáp:
- Tâm lão hòa thượng là tâm Phật, nên thấy huynh cũng giống như Phật. Còn tâm của huynh thì toàn phân bò nên huynh thấy hòa thượng như đống phân bò thôi. Tâm huynh như thế làm sao mà bằng được tâm lão hòa thượng

Tô đỏ mặt tía tai, xấu hổ với em gái quá. ...

No comments:

Post a Comment