Tuesday, July 3, 2012

Thời Kỳ Vàng Son Của VNCH

Những kỳ công của TT Ngô Đình Diệm

Trích: Trần Cao Sạ's email & trình bày: Hà Xuân Thụ

Sau những đại biến cố đã xẩy ra cho nước Việt Nam kể từ 1954 và xem lại tiểu sử của Tổng Thống Ngô Đình Diệm chúng ta mới hiểu hết những hành động cực kỳ ái quốc của một vĩ nhân. Ông đã đem lại một thời kỳ tự do vàng son cho VNCH để rồi bây giờ ai cũng tiếc nối.......

Hãy xem một phim tài liệu giá trị lịch sử dưới đây:

No comments:

Post a Comment