Saturday, April 14, 2012

Tình yêu xứ Bạc Liêu

Tình Anh Lính Chiến Bit Đng

Tác gi: Nguyn Khp Nơi

Chng sp cưi ca em tên Tt, nh vi anh Thân cùng xóm vi em. Ln lên, nh thương em, đòi ba má nh qua nhà em xin cưi.

Em thy nh tánh tình hng có hp vi em nên không chu, nhưng ba má nh c đeo theo em nói riết hà, anh Tt cũng theo em hoài, luôn hai ba năm tri như vy đó, làm cho em cũng thy ti nghip nh. Cui cùng, em suy nghĩ, thy mc dù hng hp, nhưng nh cũng có thành tâm, nên em chu ly nh.

Ba làm đám nói, em có rao trưc vi nh rng:
“Anh quen tui t nh, anh biết tánh tui ri, tui nói gì thì tui làm cái ny. Anh nói thương tui bo bc đưc đi ca tui thì tui chi. Nhưng h tui thy anh làm hng đúng như vy, tui . . .b anh lin đó.”

Anh Tt th sng th chết là s yêu thưong lo lng cho em sut đi, ba má nh cũng chu làm chng, nên em chu làm đám cưi vi nh.

Nhà em bên sông, nhà nh bên ch, nên ba đám cưi, nhà nh rưc dâu bng ghe.
nh vi em và đám bn bè ngi chung mt chiếc ghe chèo đi trưc, phía nhà trai mt chiếc, nhà gái mt chiếc đi theo sau. Bn bè em ai cũng chúc mng em ly đưc chng xng đôi, biết thương mình.

Đoàn ghe cưi chèo đi ngon lành, sp ti nhà trai ri, hai bên b bà con li xóm đng t dài dài coi đám cưi, vui lm. Tài công sa son tp ghe vô, anh Tài lo đt pháo mng, ti bn bè em phn vui v, phn s pháo rơi trúng cháy qun áo, nên chn rn đng lên đng xung.

Ngay lúc đó, có mt chiếc ghe máy chy ngang, chiếc ghe ln mà li chy mau na nên làm sóng ln đánh ào lên ghe cưi, nưc lt vô tùm lum, chiếc ghe mun lt. Ti em la hong quá chng, kiếm đ múc nưc ra, nhưng ghe đám cưi đâu có đ múc nưc, lính quýnh mt hi, chiếc ghe b lt luôn.

Ti em đu là dân quê, đa nào cũng biết li, nhưng my đa con gái ti em ba đó hng làm sao mà li hết mình đưc, vì đa nào cũng bn áo dài gài bông đeo n trang tùm lum hết. Phn em còn nhiu hơn na, có đôi khoen tai má em mi cho, li chiếc cà rá đám nói rng rinh mun sút nên em hng dám đng mnh, ch ráng th ni ch có ai cu. Em nghe trên b ngưi ta đng coi la li ch ch um xùm:

“Cô dâu b chm, cô dâu b chìm, cu cô dâu cho mau . . .” Em thy anh Tt đang li đng trưc, em la lên: “Anh Tt, cu em . . .”  nh dòm li thy em đang chi dinh làm như hng thy em hng nghe tiếng em kêu, nh c li riết vô b

Đám con gái ti em ráng đp tay đp chân, đa nào cũng la cu cu om xòm. Em đưa tay lên ngoc anh Tt mt ln na, la thit ln: “Anh Tt . . . Cu em . . . Em li hng ni, b chìm ri nè . . .”

Em há ming ln quá, b nưc vô ming ht hơi chìm luôn, thôi chết cho ri. Bt ng, em thy có bàn tay ca ai đó kéo em lên, ri ôm ly em mà li vô b.

Lên ti b, em mun xu nhưng cũng ráng dòm coi anh Tt đâu? Coi nh có b gì hông? Em thy anh đang đng trên b lo ci giy ci áo lau ngưi thì cũng đ lo. Bà con li xóm đi coi thy em đưc cu, ngưi ta mng quính, la lên: “Cô dâu đưc cu ri . . . Cô dâu xu ri, mau đem vô nhà đám cu tnh . . .”

Lúc đó ghe hai bên nhà trai nhà gái cũng cp bến đưc ri, ông bà già nh cũng nhào lên, đ em vô nhà đám. Ba má em lo đi ly khăn qun cho em, kiếm qun áo khác cho em thay, hi em có sao hông? Bà con chòm xóm cũng bu li hi thăm em.

Em ch hoài mà hng thy anh Tt đâu hết trơn, làm em ti thân, em khóc quá chng. Chuyn chèo ghe chìm xung x này, ba nào cũng có, nhưng em thy rõ ràng anh Tt không có lo cho em, nh ch lo cho mình ên nh thôi. Chính cái ming nh nói s lo cho em sut đi, vy mà thy em b chìm xung, b luôn hng thèm cu; đã vy, em lên ti b cũng hng thèm chy li hi thăm coi em có b gì hông ?

Ngưi gì mà ác nhơn ác đc quá tri đi. hi sao em không bun cho đưc. Mt hi sau, c hai gia đình t tp li hết ri, anh Tt cũng đã thay đ mi ri, lúc đó nh mi ti hi thăm em. Em có hi nh: “Anh có thy tui b chìm hông? Anh có nghe tui kêu anh cu tui hông?” nh tr li tnh như không: “Anh thy, nhưng nghĩ rng em biết li, t li vô b đưc, đâu cn anh lo đâu!

Mà hi sau cũng đã có my ngưi nhy xung cu em đưa lên b ri nên anh mi lo đi thay đ đng lát na làm đám cưi tiếp... Sao em không đi thay đ đi mà còn ngi đó, đ tr gi ri.” Em gin quá chng là gin, nói vi nh: “Anh lo cho tui cái kỉểu đó đó h? Anh đã hng cu tui, gi còn bt li tui sao hng đi thay đ h ?

Nếu không có ngưi ta cu tui, tui chết chìm ri, ly ai cho anh làm đám cưi...” Em vô trong nhà thay đ, ly b đ thưng ra bn, ch hng chu bn đ mi.
Ti khi ba má nh đng lên chào bà con ri kêu em ra ly bàn th ông T, em mt mình đng lên nói vi ba má nh và ba má em nói vi chòm xóm:

- Thưa ba má, các bác các dì, ba nay là đám cưi ca con vi anh Tt. Hi làm đám nói, con có thưa vi ba má và anh Tt, nh phi bo bc đưc đi con thì con mi ưng nh.

- Ba nay, con b chìm xung, con kêu nh cu con, nh hng thèm cu con, lo li lên b mình ên. Ti khi con đưc cu lên b ri, nh cũng hng thèm ti thăm, dòm ngó coi con còn sng hay chết.

- Hên là con đưc ngưi ta cu, ch nếu không, con chết mt ri, đâu còn đng đây mà làm đám cưi. Cũng hên là con thy cái bn mt ca nh ra sao[chân din mc] trưc khi làm đám cưi. Ngưi như nh, làm sao lo cho con, bo bc đưc đi con ? Con xin ba má hai bên, b qua cái đám cưi này đi.”

Em day qua anh Tt, nói vi nh: “Anh Tt, ba đám nói anh ha lo cho tui bo bc đi tui. Vy mà ba nay, tui b chìm xung, anh lo mình ên anh, hng thèm cu tui, cũng hng thèm dòm coi tui sng chết ra sao. Tui . . . hng ly anh na đâu.

Nè, cà rá ca anh nè, tui tr li cho anh đó.” Em nói mt hơi, anh Tt đng xi lơ, ba má nh cng hng ngi mt đng, hng nói đưc mt tiếng. Ti khi thy em tr li cái cà rá, ng b hong quá, chy li ôm em, khóc:

- Con ơi, con thương ba má đi, ai đi đám cưi mà nói gì tùm lum vy. V chng có gì mai mt đóng ca ch biu nhau, làm gì mà con làm d vy con. Thôi con bt gin đi, làm đám cưi cho ri đi ! ”

Ba má em th
y em đng sng, hng thèm tr li ba má nh. ng b hng hiu cho em còn ni gin la em: “Mày dám t hôn ba nay h? Thng Tt nó thy mày đưc cu ri thì nó lo đi thay đ ch còn gì na mà bt li nó. Mày mà hng chu làm đám cưi ba nay, tao . . .t mày luôn đó!” Em hng nói gì thêm, xá ba má nh, ba má em ri b đi v.

Bà con li xóm bu theo em, ngưi thì nói em có lý, chng c đó b đi là phi, ngưi thì nói em xui xo quá. . . tùm lum hết. Em c lng thinh b đi mt nưc.

Đang đi, ch
t em thy mt thng Thìn, em mi hi nó: “Mày có thy hi nãy. . . ai cu tao hông?” Thng Thìn ch ngưi con trai đng kế bên, đang ci cái áo lính vt nưc cho khô:
“Thng này nè.” Em nhìn ngưi con trai, xp xung ly nh mt ly: Tui thiếu anh mt mng đó.” Ri đng lên đi ra b sông kiếm ghe v nhà. . . . . .

K ti đó, Lan nm tay Hi, cưi như mc c. Hi tiếp li v: “Thiếu úy biết hông, ba đó, tiu đoàn đưc v hu c ngh, cho đi phép 24 tiếng. Em v Cn Thơ hng kp nên đi theo thng Thìn v nhà nó chơi. V ti nhà, ba má thng Thìn cho hay ba nay con Lan kế bên làm đám cưi.

Thng Thìn nói vi em: “Vy là trúng mi ri, tao vi mày đi. . . ăn ké cho vui.” Nó dn em ra b sông, dòm nhà trai nhà gái rưc râu bng ghe, cũng ng ng. Đang coi thì thy có chiếc ghe máy chy ngang, làm sóng ln lt chìm luôn chiếc ghe cô dâu.

Em thy ngưi ta b té dn cc dưi nưc, li lm chm, có ngưi li không ni, mun chìm, em kêu thng Thìn: “Mau cu ngưi ta, ci giy ra l lên. . .” Em và thng Thìn nhào xung sông li mt hơi, thy mt cô coi b mun chìm lm, em li ti đ đưa cô vào b ri li tr ra ph thng Thìn cu thêm ngưi khác.

Ti khi tt c đã đưc cu ri ti em mi lên b, ci áo ci v lau mt lau ngưi ch khô. Đang đng x r, t nhiên có mt ai đó ti kế bên xp xung ly em mt ly, làm em hong quá, nhy nai, hng hiu chuyn gì hết?

Khi cô đó đi ri, thng Thân mi cho em hay:
“Mày hng nh h? Con nh đó là . . .cô dâu đó. Nó b chìm xung, chính mày cu nó đưa vô b đó. Thng r cũng b chìm xung cùng vi cô dâu, nhưng lo li vô b mình ên, hng lo cho nó, nó tc quá, lên ti b, nó . . .t hôn, hng thèm ly thng đó na. Nó mi đi ngang, hi tao ai cu nó? Tao ch mày, nên mi xp ly mày cám ơn cu mng đó.”

Qun áo khô đ ri, ti em th b ra ch ăn ung đy mt bng, tính đi v nhà thng Thìn ng mt gic, ngày mai đi trình din tiu đoàn, li tiếp. V ngang qua chòm cây gn b sông, thng Thìn cht thy có bóng ngưi đang ngi chu hu da gc cây. Nó thc cùi ch em:
“Gi này mà còn ai ngi b sông coi b bun hiu dzy! Ti coi coi. . .”

Ti gn, thng Thìn dòm cô gái mt hi, cái mt nó cũng bun hiu, nói nh vi em: “Coong nh Lan ch ai, con nh cô dâu hi sáng đó. Chc nó đang bun vì đám cưi ca nó hng xong nên mi ra đây ngi đó. Mình ti nói vi nó vài tiếng cho nó đ bun đi, ch đ nó bun, nó dám nhy sông chết ung công mày cu nó hi sáng.”

Ti em ti nơi nói chuyn, Lan dòm thng Thân mt cái ri dòm tiếp ra mé sông, hng mun nghe mà cũng hng tr li tr vn gì hết. Mt hi sau Lan mi nói tâm s ca mình ra: bun vì tưng ly đưc ngưi chng xng đáng bo bc đưc cuc đi ca mình, ai dè đng chuyn mi biết anh ta chết nhát ch biết lo cho thân mình.

Lan bun vì tình duyên mc c vi chòm xóm, li b cha m t, cô mun b x mà đi cho ri nhưng li s ba má bun nên hng biết làm sao. Em mi khuyên Lan: “Cô đng có bun ba má. Ti ba má cô thương cô, lo cho tương lai ca cô vy thôi. Ai cũng có s mng, biết đâu sau này anh Tt suy nghĩ li, s biết thương biết lo cho cô.”

Lúc đó Lan mi ngó qua em, hi em: “Anh là ai... mà ba nay đi ngang đây dzy? Anh hng quen hng biết gì tui, khi không nhy xung cu tui . . .chi dzy ? Anh coi b . . .gan cùng mình đó. Hi nãy, tôi có . . .xá cám ơn anh ri đó, anh nh hông?”

Em tr li Lan: “Thy ai b nn thì mình cu, đâu có cn quen biết gì đâu. Đánh trn vi Vit cng, sng chết mi ngày mà tui còn hng ngán thì nhm nhò chi my cái l t cu ngưi đó mà cô phi cám ơn tui. . .Kế đó, em mi nói cho Lan biết em tên gì đâu...

Em nói mt hi, hng biết nói gì thêm, ngi lng thinh. Lan nghe ti hết, cũng ngi làm thinh. Thng Thìn chy đi đâu mt tiêu, ch còn em vi Lan ngi đó. Lan ngi mt hi, ngó lên nhìn em, vui v cưi nói: “Ng há ! Anh dám nhy xung sông cu tui, li nói . . .nhm nhò chi. Tui. . . phc anh thit đó !

B anh hng có biết ba má anh là ai hết h? Bung quá dzy ! Sao hng. . . ly dz đi, có ngưi lo cho anh?” Em cũng cưi ln, nói vi Lan: “Tui như cc đá t trên tri rt xung, hng có bà con, hng có cha m gì ráo. . . Cái mng cùi ca tui, tui còn lo hng xong, nói chi ti ly dz. Tui bây gi là . . .T Hi Giai Huynh Đ, đâu cũng là nhà, có my thng bn lính là dzui ri, hng cn gì khác hết.”

Hai đa cùng cưi thit là vui. Lan li ngi bó gi suy nghĩ mt hi na, cht nói vi em: “Anh Hi à, tui. . . thiếu anh mt mng, mà tôi cũng. . . phc anh lm. Anh mi là ngưi có th bo bc cho đi tui . . . Ti . . .chu anh đó . . . Anh . . .chu . . . tui hông ?

Em nghe c nói, mi dòm k li c. Lan coi b trng tro, d thương. . . Mà c coi b cũng là. . . th thit, dám nói dám làm. Hng ưa ai thì dám nói hng ưa mà thương ai thì cũng dám nói là thương. Em chu th con gái như vy, ch hng thích cái th nhng nho làm chnh.

Em dòm Lan, nm tay Lan, t t nói: “Tui có mình ên, không bà con chòm xóm, cuc đi chưa biết đi v đâu, Lan dám . . .chu tui h?” Lan cũng nm ly tay em, nói: “Em phc ai thì ly ngưi đó. Anh là ngưi hng nói nhưng mà dám làm. Em chu anh là như vy đó.” Em vn còn ngi ngùng, nói vi Lan: “Anh hng có ba má đng làm đám cưi ba má em. . . có chu hông?”

Lan nhìn em, tr li lin: “H mình thương nhau là có ông Tri chng giám. My cái chuyn nh đó, đ em lo cho.” Vy là ti em ha vi nhau. Lan dn em v ra mt ông bà già: “Thưa ba má, đây là anh Hi, ngưi cu con hi sáng. Ti con gp nhau, nói chuyn vi nhau hp lm, ri ti con. . . thương nhau. Con mun . . . ly nh.”

Ba má Lan cùng vi bà con đã mi d đám cưi hi sáng đã t tp v nhà đông đ, chưng hng nhìn ti em. Mt hi sau, ba má Lan mi nói: “Mi hi sáng đây, mày t hôn vi thng Tt, gi đem đa khác v đây đòi cưi ? B ti bay quen biết vi nhau trưc, ri . . .dàn cnh chc tc ba má hay sao đây ? ”

Hai đa em ngi xung nói chuyn vi ba má sut bui chiu. Anh Hi thưa ngày mai s v Tiu đoàn làm đơn xin cưi v. Chng nào đưc phép, s t chc đám cưi, mi ba má bà con li xóm. Ba má em hng biết làm sao nhưng thy anh Hi hin lành d thương, có gan cu t em thì ba má em cũng đành chp nhn.

Sn đ ăn tiếp nhà trai còn dư hi sáng, ba má em dn ra, mi bà con . . .ăn cưi luôn, vui hết sc vy đó. Sn ba má em đang vui, em cũng xin ng b cho em theo anh Hi v đơn v xin ch , mai mt đưc cp nhà , s làm đám cưi luôn.

Em đưa Lan v nhà dưng Há, dưng ca Lan, và cũng là Tiu đi trưng ca ti em, đng nh ng giúp đ. Va mi bưc vô, dưng Há nm cng ly hai ngưi lính, ging nói lnh tanh: “Ti bay đi đâu mà tao kiếm quá tri hng ra. Tiu đoàn phi đi hành quân gp, đang cho Quân cnh đi kiếm hết ti bay v đó, vô tri vi tao lin đi.

Còn con Lan, sao mày li đi chung vi hai cái thng tri đánh này?” Lan nghe ông dưng la li om xòm, hong quá, vi vàng ch em nói vi dưng: “Dưng à, anh Hi . . .là chng mi ca con đó. Con . . .ưng nh, ba má con cũng chu ri, ti con ti gp dưng đng nh dưng làm đơn xin phép cho nh làm đám cưi vi con đó.”

Dưng Há đng chết trân dòm hai đa ti em. Dì Há nghe la li, cũng phía sau chy lên. Khi nghe Lan nói, dì Há cũng đng chp tai sau đít dòm hai đa ti em, ri cưi nói: “Hai đa ti bay như dzy mi xng. Ch mày ly cái thng Tt gà cht đó mà coi sao cho đng!”
Dưng Há lúc gi mi chêm vô: “Thy ghe bay b chìm, tao cũng có nhy xung cu bay, lên ti b, nghe mày t hôn thng Tt, tao . . .chu lm.

Thng chng gì mà thy con v b chìm, s chết hng dám cu, lên ti b cũng hng thèm dòm. Th chết nhát đó, đem b trôi sông cho ri ch ly làm chng sao đưc. Khi thy mày đi dzìa, tao thy cái đám cưi coi như là hng có na, nên tao cũng dc dì mày đi dzìa luôn.

Thng Hi trc này thì đưc lm, nhưng mà nó đâu có bao gi đi cua gái đâu, mà cũng hng phi dân Bc Liêu mình, sao mà mày . . .dzc đưc nó hay dzy? Mà thôi, tr gi ri, xe GMC sp li đây ri đó, ti bay vô tri hết đi, mai mt gp ông Thiếu úy Nam, mun gì thì nói dzi ng.”

Em nghe
ng hi, không biết tính làm sao:
“Nhưng mà còn con dz ca con đây, con đâu biết đ đâu bây gi?” Dưng Há cũng hng biết làm sao, gp quá ri: “Thì. . . đi hết vô tri đi, ri tính sau.” Em kiếm trong ba-lô b đ Bit Đng đưa cho Lan bn vô, ly đôi giy và cái nón st cũ ca dưng Há mang vô, coi cũng . . .ngu lm. Lan khoái chí đi ti đi lui ngm mình trong gương. Va xong là xe nhà binh chy li gôm hết ti em vô trong tri.

Lan di theo ti em hành quân t ba đó, ti my ba sau mi lên trình din Thiếu úy Nam, ng la ti em quá tri, nói phi tr Lan v hu c trong chuyến tiếp tế ti. . . Nghe xong câu chuyn tình ca Hi và Lan, tôi mm cưi nhìn c hai: “Câu chuyn tình tht đp. Hai ngưi tht xng đôi va la.

Anh chúc cho hai em thương nhau trn đi, sng vi nhau sut đi sut kiếp. Anh ch ghé đây có ba nay, mai li đi na ri, có th không có dp gp li hai em na đâu. Hai em có mun anh giúp chuyn gì không? Anh s ráng làm trong kh năng ca anh.” Hi và Lan nhìn nhau, mt lúc sau, Hi p úng nói: “Thiếu úy, ti em mi gp Thiếu úy, t dưng. . . có cm tình vi Thiếu úy nhiu lm.

Sn Thiếu úy hi, ti em hng dám, nhưng ngày mai ti em làm đám cưi, nh nh thôi, Thiếu úy có th. . . làm anh ln ca em, đi din bên nhàtrai, đng ti em làm đám cưi, đưc không Thiếu úy ?” - Đưc quá đi ch!

TÌNH LÍNH THÌ PHI . . .TÍNH LIN.

No comments:

Post a Comment